De Poelstem

IN DIT NUMMER, juni/juli 2007, nummer 8

Voorwoord

Tee Cee talk
Mededelingen van de technische commissie     

Kalender 2007

Jaarvergadering 28 juni 2007

Poelster bosloop
Rectificatie uitslagen

Aanvraag abonnementen

Contributie 2007/2008

Fiets- wandelweekend Limburg

Boter bij de vis

Van het net geplukt   Voorwoord  
 
 

 
 

   


Beste fietsvrienden,

Vrijdagmiddag 8 juni. Ik ben samen met Wieneke van Rossum, Jan Hogenhout en Frank Gruben op weg naar Limburg voor het fietsweekend. Als we het zuiden van Limburg inrijden wordt het steeds warmer, maar ook donkerder. Het kan niet uitblijven; als we er bijna zijn begint het te onweren. Frank zit naast me en als ik zeg dat de bui nu maar moet vallen dan zijn we er meteen vanaf, zegt Frank: ”Je zult toch wel weer in het clubblad schrijven dat het fietsweekend weer geweldig is geweest …, ook al komt het met bakken uit de hemel.”

En zo ervaar ik dus meteen dat jullie me al aardig beginnen te kennen, de stukjes regelmatig lezen en dus wel zo’n beetje kunnen inschatten hoe en wat ik over het fietsweekend dit keer zal schrijven. Het weekend was inderdaad geweldig, zo dat ben ik dan meteen kwijt. De drank en het eten was ook prima verzorgd, de gezelligheid zat er goed in en de kamers waren ook weer goed. Ook de traditionele koffie met Limburgse vlaai was uitstekend. Dus had ik dan wat te klagen? Eigenlijk niet, of was het dan toch dat we door het (on)weer wel een beetje minder gefietst hebben dan normaal?

Hoewel Johan ons gewoontegetrouw ’s morgens met thee en beschuit op bed komt wekken, was het dit keer een prachtig concert van onweer op die eerste ochtend van het fietsweekend. Normaal gesproken toch dé dag waarop de kilometers met bijbehorende cols gevreten worden (in plaats van wat anders…). Het onweer begon om 6 uur ’s ochtends en om 10 uur stopte die marathonsessie eindelijk eens een keer. Dus hup wij met z’n allen op de fiets. Nou dat heeft niet lang geduurd! John zag een klein stukje blauw en had hij dat maar nooit gezegd want even later kwam het onweer weer opzetten waardoor wij ‘gedwongen’ werden tot een lange rustpauze met koffie én vlaai. Al met al duurde dat onweer zeker van half één tot ruim over drieën. We waren dus allang weer teruggegaan naar onze molen, drijfnat en een beetje gedemoraliseerd.

Tenminste, sommigen! De zon keerde toch weer terug en iets na vieren kleedden de meesten van ons zich weer snel om en we hebben toen nog een prachtig toertje gemaakt tot over zessen! Dat was even een cadeautje zeg! Daarna werden we ook nog letterlijk getrakteerd op een geweldige barbecue, wijn en prachtig weer. Dat was dus helemaal top en toch nog een prima afsluiting van de fietszaterdag!

Zondagochtend helaas weer geen thee met beschuit op bed, maar wel om 8 uur ontbijt beneden. Het weer was nu goed en het beloofde dus nog een mooie ochtend te worden. En zo maakten we toch nog veel goed van de zaterdag. Frank v.d. Pijl en Leon streden steeds om de bergprijs, de rest ver achter zich latend (behalve andere Frank en Bob), het tempo liep echter toch aardig op, het liep bij bijna iedereen steeds ‘gesmeerder’, dus jammer dat er toch echt weer een einde aan moest komen...... Het duurt eigenlijk altijd te kort zo’n weekend!

Ps. Hebben jullie ook gezien hoeveel Italiaanse fietsen er reden?

Met het fietsweekend hebben we dit seizoen nu dan bijna afgesloten. Ik zou bijna vergeten dat we de week eerder nog een geweldige paling- cq. medewerkersavond hebben gehad. Misschien de laatste op deze manier als de paling een beschermde diersoort wordt, maar daar vinden we dan ook wel weer wat op. Nu alleen nog de jaarvergadering met … en dan de zomer in.

Als ik jullie niet meer spreek of zie, wens ik eenieder mede namens de overige bestuursleden een fijne, ontspannende en gezonde vakantie!

Tot in september!


Met veel fietsgroeten,


Ton Post
Voorzitter “A.S.V. De Poelster”Tee Cee Talk

Mededelingen van de technische commissie


De abonnementaanvragen voor het nieuwe seizoen, 2007-2008
De inschrijvingen komen gestaag binnen. Daarbij wint de elektronische inschrijvingswijze het van de vertrouwde papieren manier.
Maarrrrrrr, de sluitingsdatum 31 mei, is niet door iedereen gehaald.
Dus wie nu schrikt, van ojee, ik ben te laat, hoe kan ik dat nog voor elkaar krijgen, misschien kan ik volgend seizoen niet schaatsen, jeminee wat moet ik dan met al die overgebleven tijd, kan ik niet meer onder die vervelende visites uit, vervalt mijn lijf tot het vadsige gemiddelde in Nederland, er zal toch eens natuurijs komen en dan ……, kortom de wanhoop nabij, weet dan: We hebben de inschrijvingstermijn verlengd. Maar doe het dan wel direct, nu dus.
Daarna mag je de Poelstem verder gaan lezen. Dus op naar de Poelsite.

Zomertraining
1. Conditietraining te voet
Locatie: Het Amsterdamse Bos, startpunt is Clubhuis Poelzicht.
In mei is de jeugdgroep van start gegaan.
Van 17.30 - 18.45 uur, elke dinsdag, schaaft het jonge Poelstertalent in de bossen aan de conditie en de schaatsspieren.
Daarna , van 19.00 - 20.30 uur, zou een tweede groep (iedereen vanaf 15 jaar) het bos onveilig moeten maken. Maar helaas, het aantal aanmeldingen is nog steeds te laag. Daarom hier nogmaals de oproep: Heb je interesse om aan deze training mee te doen, geef je op bij Petra Simons, via e-mail (wedstrijden@poelster.nl) of telefoon (0299-351234).
Bij haar kan je ook navragen met wie je in de groep zit.
Ook voor andere vragen of informatie kan je bij Petra terecht

2. Fietstraining.
Maandaggroep (voorheen dinsdag), begeleiding: Jan Hogenhout.
Mocht je bij deze groep willen aanhaken, bel Jan, telefoon: 020-6451506.
Startlocatie: Lichtboei 46, Amstelveen.
Elke maandag; vanaf 19:00 uur.
Woensdaggroepen, begeleiding: John Backer, Erik Vermist.
Mocht je bij een van deze groepen willen aanhaken, bel Bob Schrage, telefoon: 020-6452126.
Startlocatie: Poelzicht.
Tijdstip: Elke woensdag vanaf 19:30 uur; als de zon weer eerder onder gaat, wordt het 19:00 uur.
Wil je meer achtergronden weten? Bel of e-mail de technische commissie.

Selectiegroepen Jaap Edenbaan
Cor Zwaal zal komend seizoen zijn bijbaantje niet meer uitoefenen.
Dat betekent niet dat er geen Poelsterren meer betrokken zijn bij de selecties, want:
Boy Kramer maakt wederom deel uit van de gewestelijke baanselectie, en Derk Abel Bekkeringh heeft zijn plek in de C-selectie ook behouden.

Jaap Eden in het seizoen 2007-2008
In de zomerperiode biedt Jaap de mogelijkheid tot skeeleren.
Elke avond, voor € 30 per willekeurige groep (dus iedere groepsvorming is mogelijk).
Meer info en aanmelden, bij de baan.
De openingsdatum is bekend: op zaterdag 6 oktober 2007 moet er weer ijs liggen. Sluiting: zondag 16 maart 2008.
Nieuw: De Paul Venemanprijs, een triathlon op 27 oktober 2007. Roeien, schaatsen en lopen.

Ploegachtervolging: Meer ruimte door verschuiven van marathons en doordat de baan nu definitief een week langer open blijft.

In het laatste weekeinde, op 15/16 maart 2008, is al het kampioenschap van Amsterdam gepland.

Trainingsuren:
Vooralsnog weinig wijzigingen; alleen op zaterdag is er een verschuiving aangebracht: M07 = zaterdag 18.05 -19.10 uur (inderdaad, wel 5 minuten korter).
De Poelster is overigens van plan om de trainingsmogelijkheden uit het afgelopen seizoen te continueren in het seizoen 2007-2008.

Marathons
In het afgelopen seizoen werden bijna elke zaterdag marathonwedstrijden gehouden, met rechtstreekse tv-uitzending van de A-klasse. Zoals bekend, is daardoor een behoorlijk aantal zaterdagen van het normale programma op Jaap geschrapt. Een drietal keer konden we uitwijken naar de baan te Hoorn. Na evaluatie van deze nieuwe opzet, hebben er diverse aanpassingen plaats gehad.
Voor ons is het voornaamste dat de wedstrijden zijn verplaatst naar de zondag. De rechtstreekse tv-uitzendingen vinden dan plaats van 12:00-13:00 uur. Dat betekent dat we niet meer geregeld naar Hoorn hoeven (en dat vinden we niet altijd een voordeel), of toch nog, want de klassieke marathons keren terug. In september volgt daarover nadere informatie.
Om de marathon op de baan nog aantrekkelijker te maken, wordt komend seizoen over alle klassen vanaf C3 een verenigingsklassement opgemaakt. Rijders(sters) kunnen behalve voor het persoonlijk klassement, ook punten behalen voor het verenigingsklassement, dus hoe meer rijders(sters) er van een vereniging meedoen, hoe meer kansen voor het overall clubklassement. De baancommissie is bezig om voor dit klassement een sponsor te vinden die wellicht bereid is aan het eind van het seizoen voor de beste clubs een geldbedrag(je) in de clubkas te storten. Dit laatste onder voorbehoud want er is nog geen sponsor gevonden.
De baancommissie staat open voor suggesties voor een sponsor die het klassement wil sponsoren. Uiteraard wordt aan deze sponsor ruim bekendheid gegeven tijdens het seizoen. Door vermeldingen op het internet en door omroepen op de baan wordt de naamsbekendheid verhoogd.

Seizoensopening
Begin september wederom de hernieuwde kennismaking en bewustwording van het feit dat de zomer ten einde loopt, door middel van onze openingsavond van het nieuwe seizoen.
Houd de Poelsite en de Poelstem van september in de gaten!

Overdekt ijs
Breda is uit, Hoorn is in.
We hebben natuurlijk weer wedstrijdijs aangevraagd op de Westfries, en wel voor november en maart.

Poelster-kleding
In toenemende mate hoor je het gonzen: Wanneer komt er weer eens een Poelster-kledingactie? Leeft deze wens ook bij jou? Laat het ons weten, bel of stuur een e-mail naar de voorzitter (voorzitter@poelster.nl).

Bob Schrage

Kalender 2006/2007
Wat Datum/tijd Plaats Voor wie?
Jaarvergadering     28 juni 2007
Clubhuis
Alle leden
Bestuursvergadering  30 augustus 2007
Clubhuis Bestuur

Vergadering van het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur komt op donderdag 30 augustus bijeen. Mochten er dringende zaken zijn, bijvoorbeeld problemen die binnen het bestuur besproken moeten worden, laat dit dan horen!

Wieneke van Rossum
Jaarvergadering 28 juni

Namens het bestuur hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering, die gehouden wordt op 28 juni a.s. in het clubhuis aan de Doorweg.
De vergadering zal om 20.00 uur beginnen, we willen jullie dringend verzoeken op tijd aanwezig te zijn. Schrijf de datum alvast in je agenda.

Agenda jaarvergadering 2006

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen 2006
4. Verslag technische commissie
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Jubilarissen
8. Pauze
9. Begroting
10. Bestuursverkiezing

Ton Post en Bob Schrage treden af en stellen zich weer herkiesbaar.
11. Verkiezing kascommissie
12. Planning komend seizoen 2007/2008
13. Rondvraag
14. Sluiting


Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen voor bovengenoemde bestuursfuncties, kunnen zich tot een uur voor de aanvang van de jaarvergadering bij het secretariaat, Wieneke van Rossum, melden.

Wieneke van Rossum

PM
Nelleke Backer heeft de redactie verzocht te melden dat de notulen van de vorige jaarvergadering tijdens de vergadering worden uitgereikt.
Poelster Bosloop

Rectificatie uitslagenHelaas is er bij het noteren en/of verwerken van de uitslagen het een en ander misgegaan. Met name bij de Kidsloop bleek het opnieuw moeilijk om de winnaars, tijden en Poelsterleden goed op papier te krijgen.

Hieronder tref je de aangepaste uitslag van de Poelsterleden aan. Op de 5 km bleek Edo Breij op de 2e plaats geëindigd te zijn in 21:57 en stond de naam van Breghtje Dik er niet in. Breghtje, jeugdlid, liep voor het eerst een 5 km en legde de 5 km af in 25:25. De familie Dik was maar liefst met 5 man/vrouw vertegenwoordigd en dat mag toch wel even vermeld worden. Op de 10 km bleek uiteindelijk Jarno Kuyvenhoven het snelste Poelsterlid te zijn met zijn tijd van 43:38 en niet Francois Raaymakers. Rhian Ket bleek met een tijd van 44.34 als 3e te zijn geëindigd.

Op de 10 EM eindigde Brigitte Kalf (van Ravenzwaaij) bij de dames op plaats 2 in een tijd van 1:11.36. Die zelfde plaats bezette zij ook in het Poelsterklassement.

Kidsloop 1,7 km.
 

naam tijd

Victor Velthuijsen 6:41

Jeffrey de Vriend 7:05

Michael de Vriend 7:25

Karel Scheepstra 7:44

Stijn Overloon ?:??

Gijs Dik 8:17

Renzo v.d. ? 8:53

Pieteke Dik 9:05

Brit v.d. Elsken 9:50

Odessa Schokker 10:49

Megan de Ruiter 11:01

Else Lusche 12:28
 

Bosloop 5 km

nr. naam tijd
1 Leon Schrage 19:46
2 Edo Breij 21:57
3 Bert v.d. Broek 22:14
4 Renata Velthuizen 24:42
5 Hans v.d. Weiden 24:42
6 Janneke Oostenrijk 24:50
7 Breghtje Dik 25:25
8 Tom Vermist 27:06
9 Martijn Vermist 27:44
10 Cor Zwaal 29:06
11 Nr 912 42:10


Bosloop 10 km

nr. naam tijd
1 Jarno Kuyvenhoven 43:38
2 Francois Raymakers 44:17
3 Rhian Ket 44:34
4 Jan Oostenrijk 49:01
5 Sandra Burgerhout 49:49
6 Tamar Hoefsloot 51:20
7 Jaqueline Hugtenburg 53:17
8 Erik van Raavenzwaaij 55:47
9 Renske Hoefsloot 56:36
10 Bouke van Gosliga 58:40


Bosloop 10 engelse mijl

nr. naam tijd
1 Frank v.d. Pijl 1:02:48
2 Brigitte Kalf 1:11.36
3 Chris van Bijlert 1:17:38

In de evaluatievergadering heeft de bosloopcommissie een en ander besproken en het draaiboek voor de volgende bosloop zal hier en daar aangepast worden. Zo zullen volgend jaar de verschillende leeftijdscategorieën bij de Kidsloop om de 2 minuten starten. We hopen dat daardoor het finishen wat overzichtelijker wordt.

Noteer maar vast in je agenda: 38e Poelster bosloop maandag 24 maart 2008

Rinus Nieuwstad
Aanvraag abonnementen


De zomer moet nog echt beginnen en dus zijn de gedachten niet bij het komende schaatsseizoen. Neemt niet weg dat ik een dringende oproep doe om nu meteen jouw schaatsabonnement aan te vragen als je dat nog niet hebt gedaan.
Uiterlijk 1 augustus moeten de aanvragen bij ons binnen zijn.
Aanvragen kan via de website of met het formulier dat in de vorige Poelstem zat. Dus niet vergeten en nu doen.

Ada Zwaal en Johan de WeerdtContributie seizoen 2007/2008A) De (jaar)contributie

Pupillen en junioren (geboren op of na 1-7- ‘89):
              - eerste kind uit een gezin                       € 33,-                
              - tweede kind uit een gezin                     € 31,-                
              - derde en volgende kind                        € 29,-                
Jeugdschaatsers   6 tot en met 11 jaar                   € 33,-                
Neo-senioren,senioren,veteranen                          € 48,-                
Jeugdschaatsers die ook op een trainingsuur zitten € 43,-       
Bij meer trainingen per week  € 10,-  extra

B. De abonnementen ( tussen haakjes prijzen 2006)
Categorie           Eerste abonnement                     Tweede abonnement
Veteranen          € 146,10   (140,25 )                   € 104,40  (101,25 )
Senioren                   ,,             ,,                                 ,,                ,,
Neo-Senioren           ,,             ,,                                 ,,               ,,   
Junioren A                ,,             ,,                                 ,,               ,,

Junioren B           €  128,70  (123,55)                  €   87,-     ( 84,55 )
Junioren C                  ,,           ,,                                ,,         
Pupillen                      ,,            ,,                                ,,               ,,        

Jeugdschaatsen                                                 € 41,70     (  40,-  ) (vr./ za. buiten)               
Jeugdschaatsen                                                 € 30,65     (  29,40) (zaterdag hal)   

Toerschaatsen volwassenen                              €   77,-       (  72,-  )
Toerschaatsen jeugd 12 t/m 16 jaar                  €   51,30    (  48,-  )
Toerschaatsen Masters 65+                             €   60,-       (  56,-  )

 
C) De licenties ( tussen haakjes prijzen 2006)
Iedereen die op een KNSB uur traint moet een licentie hebben. Daarbij is een abonnement op het blad Schaats verplicht.  Abonnement op Schaats is niet verplicht voor junioren B en C en Pupillen en niet meer dan 1 per gezin.
Categorie                     Licentie          zonder Schaatssport
Masters / Senioren        €   56,75  ( 56,-    )         €  42,-
Neo- Senioren              €   54,05  ( 53,40 )         €  39,30
Junioren A                     €   44,75  ( 44,20 )        €  30,-
Junioren B                     €   36,95  ( 36,50 )        €  22,20
Junioren C                     €   34,45  ( 34,-    )        €  19,70
Pupillen                          €   25,60  ( 25,25 )        €  10,85

Junioren B en C en Pupillen moeten dus op het aanvraagformulier aangeven of ze een abonnement op de Schaats willen. Zo niet, dan geldt de licentieprijs zonder Schaats.

Jeugdschaatsers en recreanten kunnen niet deelnemen aan door de KNSB georganiseerde wedstrijden. Voor het overige wordt dit afgestemd tussen technische commissie en bestuur.

De penningmeester stuurt een overzicht van de per persoon te betalen bedragen. Aangevraagde abonnementen moeten worden betaald, tenzij ze kunnen worden doorverkocht.

Johan de Weerdt
penningmeester
Fiets- en wandelweekend LimburgHet weekend naar de Molen van Medael in het Belgische Hombourg zit er weer op. Naast het sportieve karakter begint het ook al aardig culinaire trekjes te krijgen. De vrijdagavond werd er traditioneel gedineerd in ’t Stegelke. De anabole steroïden, niet meer weg te denken in de wielerwereld, werden in de vorm van calorieën ingenomen, zodat er een goede basis werd gelegd voor de te verwachten inspanningen.
Helaas trok er zaterdag een storing over ons weekend. Rammelen met pannen en deksels hoefde Johan niet meer, want we werden gewekt door zwaar onweer met bliksem. Toch klaarde het later wat op, de stoute schoenen werden aangetrokken en we trokken eropuit. Het paadje van de wandelaars werd geblokkeerd door een paard en Johan voerde “Operation save the horse” uit, door met zijn paraplu het paard weer achter het schrikdraad te jagen. Helaas was alle pret niet van lange duur want na een klein uurtje kwam het onweer terug. De fietsers doken het café in, de wandelaars moesten zich snel uit de voeten maken uit het weiland en gingen onder een afdak van een huis schuilen. Daar het bleef onweren reed de heer des huizes ons met zijn auto en Limburgse gastvrijheid naar onze auto terug. Er restte ons niets anders dan ook maar het café in te gaan. Tegen vieren klaarde het op, alles werd weer van stal gehaald en er werd op uit getrokken zodat er nog op kleine schaal gefietst en gewandeld kon worden. De barbecue kon gewoon buiten plaatsvinden, de slager had echter iets te weinig geleverd maar nu iedereen op het belang van orgaandonatie gewezen is, werd er van harte een stukje vlees afgestaan. En over culinair gesproken: we hebben er tegenwoordig een vinoloog bij waarbij we gelijk onze bestellingen kunnen doen! “Klasse”, zou onze voorzitter zeggen!
De zondag verliep ongestoord. De fietsers konden hun kilometers weer rijden, de wandelaars moesten die helaas ook op het asfalt afleggen omdat het land te nat was. Een voordeel was dat het een tekenonderzoek scheelde en dat is maar goed ook wat er zijn mensen die het verdrinken van teken in de alcohol wel erg letterlijk namen!
Zónde van die wijn. Culinair werd er weer afscheid genomen van Limburg door het nuttigen van een Victoriavlaai of een wafel met verse aardbeien en slagroom!

Wieneke van Rossum
Boter bij de visDe traditionele medewerkeravond vond dit jaar op 2 juni plaats. Ondanks de verontrustende mededelingen in de pers over de palingstand heeft Aije het toch maar weer voor elkaar gekregen kilo’s paling bijeen te schrapen. Het weer was ideaal om op het terras de vis te laten zwemmen terwijl de rest van de paling stond te roken.
Aangezien we met de tijd moeten meegaan en er ook in de media op gewezen wordt dat het gewicht van de Nederlanders schrikbarend toeneemt, stonden er dit keer rauwkostsalades op tafel. Als dessert deden we ons te goed aan een prachtig opgemaakte fruitsalade met of zonder Turkse yoghurt. Er zijn namelijk mannen die van yoghurt gruwen!
Dat niet alleen Sonja Bakker-klanten hiervan houden blijkt wel uit het feit dat alles schoon op is gegaan!
De verse salades en Turkse yoghurt, geleverd door een Marokkaanse groenteboer en dan nog voor een sportvereniging die een echt Nederlandse sport beoefent, is toch wel het toppunt van integratie!
Het afgelopen seizoen werd weer geëvalueerd met ‘onze ijsbaan’ toch wel als hoogtepunt. Daar was reeds het nodige op de ijsbaanvrijwilligersavond over gezegd dus we konden snel tot de maaltijd overgaan. Kortom, het was weer een zeer geslaagde avond.

Sport, integratie en een gezonde hap: kunnen we geen wetsvoorstel indienen om dit nu eens in het Zorgstelstel te vergoeden? Dan is de penningmeester ook blij en slaan we twee vliegen in één klap.

Wieneke van Rossum

Van het net geplukt

WK allround 2010 naar Thialf

Hoogland 10 juni 2007

De KNSB mag in 2010 opnieuw het wereldkampioenschap allround voor dames en heren organiseren. Dat heeft de Internationale Schaats Unie (ISU) tijdens een vierdaagse bijeenkomst in San Francisco besloten. Eerder dit jaar werd het WK allround vanwege het 125-jarige bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond ook al in Thialf verreden.
Het allround-wereldkampioenschap staat op de ISU-agenda voor 20 en 21 maart, maar de KNSB mag er ook een driedaags toernooi van maken.

In het jaar van de Olympische Winterspelen (Vancouver 2010) werken de sprinters hun wereldtitelstrijd af in de splinternieuwe schaatshal in Helsinki (23 en 24 januari). Het EK wordt verreden in het Vikingskipet in Hamar (8-10 januari).
De shorttrackers doen achtereenvolgens Dresden (EK, 22-24 januari), Sofia (WK individueel, 19-20 maart) en Bormio (WK teams, 27-28 maart) aan.
Voor het kunstrijden staat voor 2010 voorlopig alleen het Europees kampioenschap vast. Dit toernooi wordt van 18 t/m 24 januari verreden in Tallinn. De overige kunstrij-evenementen zijn nog niet toegewezen.

Met het binnenhalen van het WK allround in 2010 is de KNSB de komende drie jaar verzekerd van een groot internationaal langebaan kampioenschap. Komende winter wordt het WK sprint in Thialf verreden, in 2009 het EK allround. Daarnaast mag de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond in 2009 het WK shorttrack voor teams organiseren.

Van het net geplukt door Rinus Nieuwstad