De Poelstem

IN DIT NUMMER, apr/mei2007, nummer 7

Voorwoord

Tee Cee talk
Mededelingen van de technische commissie     

Rondje 325

Wedstrijduitslagen

Kalender 2007

IJsbaan Stadshart in het nieuws

Twee records tijdens Poelster Bosloop

Doe-weekend in Zuid-Limburg/België

Activiteitencommissie

IJsbaanvrijwilligersavond

Van het net geplukt   

Aanmelding lidmaatschap 11 stedenvereniging

Voorwoord  
 
 

 
 

   


Beste schaatsvrienden,

Het zit erop! De clubavond in Hoorn met een bomvolle wedstrijdagenda was een geweldig succes, de Jaap Edenbaan is gesloten, de slotactiviteiten zijn alweer voorbij en half april hadden we de bowlingavond voor de medewerkers aan de ijsbaan in het Stadshart (zie verslag van Wieneke elders in deze Poelstem!).
Terugkijkend op het schaatsseizoen hebben we natuurlijk een geweldige winter achter de rug. Welke schaatsvereniging kan dat nu eigenlijk zeggen dit jaar?
Op alle fronten zijn we letterlijk “gegroeid”: in Amstelveen en omstreken door de ijsbaan op het Stadshart. Op de “Edenbaan”, niet alleen in ledental maar ook in vele mooie persoonlijke prestaties. Maar we zijn vooral ook sterk “gegroeid” als vereniging, van binnenuit en hoe we momenteel met en voor elkaar de schaatssport en veel activiteiten daaromheen invullen. En daar ben ik het meest trots op!
Ik hoop van harte dat we deze ingeslagen weg verder zullen volgen. Ik kijk dan ook alweer uit naar de vele activiteiten de komende zomerperiode. Vooral in juni, dan hebben we de medewerkersavond, het fiets-weekend en de jaarvergadering (met een héél bijzonder agendapunt, maar daarover horen jullie alleen als je er bij aanwezig zult zijn..!).
Ik wens ons allen de komende zomerperiode hele fijne maanden met veel mooi fiets- en loopweer. En voor alles: hou het allemaal wel gezond graag, ik wil jullie weer graag allemaal op de baan terugzien in oktober.

Met veel schaatsgroeten,

Ton Post
Voorzitter “A.S.V. De Poelster”Tee Cee Talk
Mededelingen van de technische commissie


Uitval van Peter en hoe dit werd opgevangen
Door een vreemdsoortige uitglijder was Peter de Kuiper niet in staat om zijn lessen te verzorgen in februari en maart, op de dinsdagavonden.
En dan blijkt weer de kracht van onze vereniging. Zijn pupillen werden
zorgzaam opgevangen door Aije/Petra (licentierijders) en ons nieuwe instructietalent Jan Hogenhout (recreanten). Hulde en bedankt!

Zomertraining
De zomertraining beslaat twee vaste activiteiten:

1.    Conditietraining te voet, ook wel bekend als “De bostraining”.
Hiermee starten we op dinsdag 8 mei.
2.    Conditietraining op twee wielen.
Hiermee starten we op dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei.

Ad 1. Conditietraining te voet
Locatie: Het Amsterdamse Bos, startpunt is Clubhuis Poelzicht.
De oproep in het vorige Poelstemnummer, om je belangstelling voor deelname aan de bostraining kenbaar te maken, heeft al een aantal reacties opgeleverd. We denken echter dat nog niet alle belangstellenden hebben gereageerd. Dus, nogmaals, meld je aan bij Petra Simons, via e-mail (wedstrijden@poelster.nl)of telefoon (0299-351234).
Er waren begin april meer aanmeldingen binnen van kinderen dan van de ouderen/volwassenen.
De indeling is als volgt:
Van 17.30 - 18.45 uur de jeugd tot 15 jaar; de bostraining staat open voor jeugd die in het winterseizoen op de KNSB-uren traint of gaat trainen.
Van 19.00 - 20.30 uur iedereen vanaf 15 jaar. Hiervoor zijn tot dusverre vier aanmeldingen (Sandra, Chris, Laurens en Bert).
Deze groep is feitelijk nog te klein, dus geef je snel op.
De bovenstaande indeling geeft de grote lijn aan. Als je in een andere groep wilt meedoen dan deze indeling aangeeft, neem dan contact op met Petra. Bij haar kan je ook navragen met wie je in de groep zit.
Ook voor andere vragen of informatie kan je bij Petra terecht.

Ad 2. Fietstraining.
Dinsdaggroep, begeleiding: Jan Hogenhout.
Mocht je bij deze groep willen aanhaken, bel Jan, telefoon: 020-6451506.
Startlocatie: Lichtboei 46, Amstelveen (huize Hogenhout).
Tijdstip: Voorlopig nog elke dinsdag, later naar de maandag; vanaf 19:00 uur.

Woensdaggroepen, begeleiding: John Backer, Erik Vermist.
Mocht je bij een van deze groepen willen aanhaken, bel Bob Schrage, telefoon: 020-6452126.
Startlocatie: Poelzicht.
Tijdstip: Elke woensdag vanaf 19:00 uur; later in het seizoen vanaf 19:30 uur. (In het geheim zijn er al veel Poelsterren op de fiets actief, dus wie niet kan wachten tot 8 of 9 mei…)
Wil je meer achtergronden weten? Bel of e-mail de technische commissie.

Inschrijving voor het nieuwe seizoen
In dit Poelstem-nummer treffen jullie de aanvraagformulieren voor het seizoen 2007-2008 aan. We zijn ervan uitgegaan dat de trainings/oefentijden in het komende seizoen ongewijzigd zijn. Een aanpassing is echter niet uitgesloten. Uiteraard laten we het zo snel mogelijk weten mocht hiervan sprake zijn.
Vergeet niet om ook je e-mailadres in te vullen. Dan kunnen we jullie in het nieuwe seizoen rechtstreeks belangrijke berichten sturen.
Ook wordt de inschrijving via de Poelsite weer open gesteld.
Advies: Wacht niet met invullen tot na je vakantie(s).

Procedure voor aanvraag van de abonnementen voor het seizoen 2007-2008
Elders in deze Poelstem zijn twee soorten inschrijfformulieren opgenomen, te weten:
•    Abonnementsaanvraag voor de KNSB-uren. Dit formulier is bestemd voor de licentiehouders en zij die dat willen worden. Het geeft recht op training op de zogenaamde KNSB-uren; dit zijn uren die door de KNSB worden gehuurd van Jaap Eden. De capaciteit wordt vervolgens verdeeld onder de clubs. Deze verdeling gaat uit van de afgenomen abonnementen van het vorige seizoen, maar gebeurt toch vooral op basis van de aanvragen die bijtijds voor het nieuwe seizoen worden ingediend.
Overbodig te melden dat je dus snel moet inzenden. Niet alleen verlaag je zo de kans op “Vergeten”, maar ook vergroot je daarmee je kansen op een plek. We hebben de sluitingsdatum op 1 juni gesteld. Niet tijdig aangevraagd, betekent achter aansluiten en een grote kans op niet-schaatsen.
•    Abonnementsaanvraag voor het recreatieschaatsen. Dit formulier is bestemd voor degenen die (al of niet onder begeleiding) op één van de recreatie-uren willen schaatsen. Ook hier geldt: verdeling op basis van bijtijds ingeleverde aanvragen. Hiervoor geldt eveneens als sluitingsdatum 1 juni.
•    NB 1: het recreatieschaatsen staat ook open voor jeugdleden van 12-16 jaar.
•    NB2: Leden met een licentie kunnen niet tevens een abonnement
voor recreatieschaatsen aanvragen.

Toewijzingsbeleid:
Als er meer aanvragen binnen komen dan we plekken hebben, dan hanteren we de onderstaande uitgangspunten voor de toewijzing.
Deze zijn:
-    degenen die op tijd hun aanvraag inleveren gaan voor
-    eerste abonnement gaat voor tweede abonnement
-    mate van inzet voor de club
-    verenigingsgezindheid; d.w.z. ben je alleen ijsconsument, of vind je ook de club belangrijk
-    talent
-    deelname aan wedstrijden
-    deelname (d.w.z. met je medepoelsterren) aan trainingen
-    leeftijd
-    nieuw lid, dan wel reeds lid of al lid geweest.
Voor degenen die zich afvragen “Waarom gaat jeugd niet altijd voor?”, het volgende antwoord: wij stellen dat de jeugd zeker een hoog belang heeft, maar niet altijd de voorkeur kan hebben. Het mag niet ten koste gaan van leden die al langer lid zijn, en hun verenigingslidmaatschap belangrijk vinden.

Bob Schrage
Rondje 325

•    Clubrecords voor Boy Kramer, Jan Oliemans en Pieter Bosse
•    CK special geslaagd
•    Boy Kramer 6e op NK sprint
•    Boy Kramer wint Gew. Kampioenschap sprint
•    Ondanks zwaar ijs toch veel pr’s bij clubkampioenschap


Zoals uit de highlights blijkt werd het seizoen 2006/2007 uitstekend afgesloten. Er vielen tal van clubrecords te noteren, om over de pr’s maar te zwijgen. Het zou te ver voeren om al de prestaties te noemen in deze aflevering van Rondje 325, maar hierna tref je een klein overzicht, uit de vele wedstrijden die er op het eind van dit seizoen gereden worden, aan.

Langebaan

- Amsterdam, 11 februari 2007, Selectie
Derk Abel Beckeringh reedt op 11/2 zijn eerste 3000m en dook daarbij gelijk onder de 5 minuten met een tijd van 4:58.32. Tijdens de CK special van 24/2 verbeterde hij zijn pr tot 4:57.15. De manier waarop hij dat deed was indrukwekkend, De eerste volle ronde ging in 38,86, waarna er vijf rondjes 39 volgden en een slotronde van 37.2. Tijdens de baanselectiewedstrijd van 6/3 in Heerenveen herhaalde hij dit kunststukje, maar nu 5 rondjes 37, gevolgd door 2 rondjes 36 laag, eindtijd 4:41.58

- Heerenveen, 15 februari 2007, Masters Circuit Langebaan
Op 15/2 deden Leon Schrage en Frank v.d. Pijl opnieuw deel aan een wedstrijd van het Masters Circuit. Leon verbeterde op zowel de 500 m als de 1500 m zijn pr’s, respectievelijk 41.04 en 2:07.91. Frank verbeterde zijn pr op de 500 m tot 42.39 en bleef dus op nieuw ver verwijderd van zijn aan aan het begin van dit seizoen geformuleerde doelstelling “Dit jaar onder de 40 sec.” Ook tijdens de volgende wedstrijd van het Masters Circuit slaagde hij er niet in de barrière van 40 sec. te slechten. Wel twee nieuwe pr’s voor Frank. Op de 500 m 41.98 en op de 1500 m 2:05.36.
Leon kwam op de 500 m tot 41.46 en op de 1500 m tot 2:07.50. De winst in het onderlinge klassement ging naar Frank.


- Haarlem, 17 februari 2007, Kees Jongert Bokaal
Jan Oliemans kwam bij de strijd om de Kees Jongert bokaal uit op de 500 en 5000 m. De 500 m ging in 41.94 en de 5000 m in 8:05.52. Een verbetering van zijn pr en tevens een clubrecord bij de veteranen.
Jan is trouwens goed bezig geweest dit seizoen. Zo verbeterde hij dit seizoen tot vier keer toe het clubrecord op de 3000 m, via 4:42.86, 4:38.79, 4:33.00 staat het nu op 4:31.72. Op de 1500 m verbeterde hij het clubrecord tot 2:08.02.

- Amsterdam, 24 februari 2007, CK special
In verband met de voorjaarsvakantie had de technische commissie besloten om het voor deze datum geplande clubkampioenschap te verplaatsen naar 17 maart. Op deze avond werd het clubkampioenschap lange afstanden gereden. Ondanks de vakantie verschenen er toch nog 28 rijders en rijdsters aan de start die een verscheidenheid aan afstanden reden. Voor de pupillen was de langste afstand een 700 m (Ranate Velthuisen 1000 m) en voor de overige deelnemers varieerde de afstand van 1000 m tot 3000 m.
Het ijs zag er niet uit, maar bleek toch snel. Er werden in totaal toch nog 27 pr’s gereden, niet alleen bij de jeugd, maar ook bij de veteranen. Enkele uitslagen:

100 m Cat Tijd
Renata Velthuisen DPA 13.30
Kevin van der Wees HC1 12.40
Jan van de Berg van Sapoeroea HB2 11.42
René van Zessen H45 13.80700 m

Renata Velthuijsen DPA 1:25.66
Mathew Overste HPC 1:38.331000 m

Stijn Karst HPB 1:56.093000 m

Jan van de Berg van Sapoeroea HB2 5:14.65


- Deventer, 1 maart 2007, Chiropractie Kuipers Jeugdtoernooi
Dit jaar hadden we weer een uitnodiging ontvangen voor het jeugdtoernooi dat elk jaar in Deventer wordt gehouden. De technische commissie had de grootste moeite om een team bestaande uit pupillen en junioren C op de been te krijgen. Uiteindelijk verscheen er een team van drie Poelsterleden aan de start terwijl er zes mochten starten. Weinig kans dus om hoog in de teamuitslag te eindigen. De drie, te weten Lisa Leinse, Stijn Karst en Sander van Iersel deden het goed en er vielen pr’s te noteren voor Lisa, 60.57 en 36.03 op de 500 en 300 m. Stijn verbeterde zijn pr op de 500 m tot 54.62.

- Den Haag 3 & 4 maart 2007, NK Sprint Junioren A & B
Boy Kramer had zich geplaatst voor het KN Sprint Junioren dat op 3 en 4 maart in Den Haag werd gereden. Boy was goed in vorm en met zijn serie van 39.62 (9), 1:16.63 (pr), 39.35 (6) en 1:18.15 (5) over 2 x 500 en 1000 m legde hij beslag op plaats 6 in het eindklassement. DE 1:16.63 op de 1e 1000 m betekende een clubrecord. Chantal Brugmans stond op de reservelijst bij de dames junioren A, maar helaas voor Chantal bleef het daar bij.

- Heerenveen, 6 maart 2007, Baanselecties.
Tijdens wedstrijden van de baanselecties verbeterde Derk Abel Beckeringh op alle drie de afstanden waarop hij uit kwam zijn pr. 500 m, 45.77, 1500 m 2:16.33 en 3000 m 4:41.58.

- Amsterdam, 10 maart 2007, Kampioenschap van Amsterdam
Op deze datum namen in totaal 6 Poelsterleden deel aan de wedstrijden om het kampioenschap van Amsterdam. Het ijs was redelijk, maar niet snel genoeg om pr’s te rijden. De beste prestatie kwam op naam van Pieter Bosse die bij de veteranen op de 2e plaats eindigde.

Uitslag
Nr Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal
9 Derk Abel Beckeringh HC1 48.19 2:25.98 96.850
9 Jan van den Berg van Saparoea HB2 45.87 2:28.98 95.530
4 Sandra Burgerhout DSA 49.72 2:37.03 102.063
10 Jacqueline Hugtenburg D40 1:01.41 3:23.53 129.253
4 Leon Schrage HSA 41.91 2:15.01 86.913
2 Pieter Bosse H40 43.07 2:18.78 89.330

- Hoorn, 10 maart 2007, Gew. Kampioenschap Sprint
Cantal Brugmans en Boy Kramer namen op de avond van de strijd om het Kampioenschap van Amsterdam deel aan de strijd om het Gew. Kampioenschap Sprint. Chantal bij de Jun. A en Boy bij de Jun. B.

Het kampioenschap werd op één dag verreden en bestond uit 2 x 500 m en 1 x 1000 m. Boy was bij de heren junioren oppermachtig met 3 afstandsoverwinningen in 39:00, 39.20 en 1:17.20. De 39:00 was een pr en tevens een clubrecord. Chantal die aan het begin van het seizoen in Erfurt en Heerenveen snelle tijden had gereden, slaagde er opnieuw niet in om in de buurt van die tijden te komen. Na 2 x 500m 46.06 en 46.22 was voor Cantal de wedstrijd over. Alleen de nummers 1 t/m 6 reden de afsluitende 1000 m.

- Hoorn, 17 maart 2007, Clubkampioenschap
17 maart was de dag van het clubkampioenschap dat onderdeel vormde van de Interclubwedstrijd Poelster/NGW waar circa 140 rijders en rijdsters aan deel namen. Behalve de licentiehouders kwam er ook een groep Poelster-recreanten en een groep jeugdschaatsers die volgend seizoen naar het licentie-uur over gaan, aan de start. De regen buiten zorgde voor een hoge luchtvochtigheid, waardoor de baan zeer snel aansloeg; met name tijdens het tweede deel van de avond werd het ijs steeds zwaarder en vielen de tijden wat tegen.
Bij de jeugdschaatsers was bij de meisjes Ronja Bosgraaf (DPB), 100 m 16.24, 100 m 15.40 en 300 m 45.53. de snelste en bij de jongens Wiebe Stassen, tijden 13.39, 13.59 en 38.91.
Bij de recreanten een aantal nieuwe gezichten, waarbij in het bijzonder de verrichtingen van Hans de Jong (HSA) opvielen. Bij zijn 1e wedstrijd kwam hij tot de volgende serie op de 500, 1000 en 1500 m: 48.33, 1:39.52 en 2:35.0.
Bij de wedstrijd om het clubkampioenschap 2007 waren alle categorieën goed bezet en moest er flink gestreden worden om de prijzen.

Hierbij een overzicht van de kampioenen 2007:

Deelnemer Cat 500m 300m Totaal
Renate Velthuijsen DPA 56.91 (pr) 35.00 (pr) 115.243
Gwen Ouwehand DPB 68.60 39.71 (pr) 134.783
Lisa Leijnse DPC 58.91 (pr) 37.39 121.226

Tiago Roosien HPA 59.91 (pr) 37.74 (pr) 122.810
Stijn Karst HPB 54.22 (pr) 35.24 (pr) 112.953
Matthew Overste HPC 63.64 (pr) 38.49 (pr) 127.790

Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal
Jonne Rietdijk DC 55.23 (pr) 2:00.30 (pr) 115.380
Bo Folkertsma DB 52.39 1:48.73 106.755

Deelnemer Cat 500m 1500m Totaal
Chantal Brugmans DA 46.03 2:25.99 94.693
Renske Hoefsloot DNS 54.02 2:53.29 111.783
Sandra Burgerhout DS 49.58 2:35.20 101.313
Heleen Vrolijk DV 54.85 (pr) 2:58.20 (pr) 114.250

Derk Abel Beckeringh HC 46.04 2:26.55 94.890
Boy Kramer HB 39.75 2:07.92 82.390
Timo Ket HA 46.63 2:31.49 97.126
Frank van der Pijl HSA 42.71 2:12.97 87.033
Erik Vermist H40 45.01 2:22.46 92.496

Een aantal kampioenen van vorig jaar legde ook dit jaar weer beslag op de 1e plaats. Bij de jongens waren dat Tiago Roosien, Stijn Karst, Derk Abel Beckeringh, Boy Kramer en Timo Ket. Bij de meisjes was dat Jonne Rietdijk. Bij de dames prolongeerde Sandra Burgerhout haar titel.
De snelste dame was Chantal Brugmans (DA2), puntentotaal 94.693 en de snelste jongen/heer was Boy Kramer met 82.390 punten

- Heerenveen, 20 maart 2007, Junior & Masters Circuit
Leon Schrage en Pierer Bosse sloten hun seizoen af op 20/3 tijdens de tweede dag van de sprintwedstrijd van het Junior & Masterscircuit, waarbij een 500, 1000, 300 en 100 m op het programma stonden. Pieter had nog wat goed te maken na zijn diskwalificatie tijdens het clubkampioenschap. Met drie pr’s volbracht hij zijn missie en verbeterde hij de clubrecords veteranen op de 100, 300 en 1000 m tot respectievelijk 11:30, 26.88 en 1:23.70. Ook Leon liet zich niet onbetuigd; hij verbeterde zijn tijden op de 300 m, 500 m en 1000 m tot 26:18, 40,89 en 1:22.13.

- Groningen 23 maart 2007, NSK Sprint
Frank v.d. Pijl nam op 23/3 deel aan de Nederlandse Studenten Kampioenschappen Sprint. Tijden 43.09, 42.62 en 1:24.82, puntentotaal 128.120 goed voor plaats 7 in het eindklassement.

Marathon

Dit jaar nam een ongekend groot aantal Poelsterleden deel aan de baanmarathons. In totaal verschenen er maar liefst 19 rijders en rijdsters aan de start. De beste klasseringen kwamen op naam van Jan Oliemans, V1 en Michiel Asbeck V2 die beide op de 2e plaats in het eindklassement eindigden. Voor Derk Abel Beckeringh was de concurrentie bij de Jun C erg groot en hij kwam dit keer niet verder dan plaats 4. Bij de D2 eindigde Sandra op plaats 6.

Rinus NieuwstadWedstrijduitslagen

Hier staan de laatste wedstrijduitslagen.

Rinus NieuwstadKalender 2006/2007Wat Datum/tijd Plaats Voor wie?
Opzeggen lidmaatschap komend seizoen
Vóór 1 mei 2007
Schriftelijk bij het secretariaat
Alle leden die komend  seizoen niet meer willen schaatsen
Medewerkeravond 2 juni Clubhuis Medewerkers
Fietsweekend 8,9 en 10 juni Limburg/België Iedereen
Jaarvergadering    28 juni 2007
Clubhuis
Alle leden
Bestuursvergadering 31 mei 2007
Clubhuis Bestuur

Vergadering van het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur komt op donderdag 31mei bijeen. Mochten er dringende zaken zijn, bijvoorbeeld problemen die binnen het bestuur besproken moeten worden, laat dit dan horen!

Wieneke van Rossum


IJsbaan Stadshart in het nieuws

Op zaterdag 14 april stond er in NRC Handelsblad een aardig artikel over het Stadshart Amstelveen, waarin ook de ijsbaan van afgelopen winter ter sprake komt. Onder de titel ‘Klanten lokken met een waarzegger’ is onder meer te lezen: Rodamco Europe, waarvan de verkoop deze week werd aangekondigd, is gespecialiseerd in het exploiteren van moderne winkelcentra. Vlaggenschip staat in Amstelveen. Winkelcentrummanager Verheijen doet er alles aan om Stadshart Amstelveen zoveel mogelijk bezoekers te laten trekken. Ook probeert het Stadshart klanten te binden door allerlei activiteiten. Afgelopen winter bijvoorbeeld zette Verheijen samen met de gemeente en de plaatselijke schaatsvereniging een ijsbaan op. Basisscholen konden gratis schaatsen met de klas.’
Twee records tijdens Poelster Bosloop

Maandag 9 april hebben zo’n 450 lopers onder optimale weersomstandigheden met volle teugen kunnen genieten van het prachtige Amsterdamse Bos. Naast de kidsloop van 1.7 km, rondom de Japanse bloesemtuin, waren alle drie de afstanden, 5 km, 10 km en 16.1 km goed bezet en door de gefaseerde start konden er toptijden gelopen worden. Om voor de prijs, die verbonden is aan het verbeteren van het parcoursrecord op de 10 Engelse mijl in aanmerking te komen, was een limiet gesteld van 60 minuten voor de mannen en 70 minuten voor de vrouwen. Deze limieten werden vastgesteld aan de hand van de parcoursrecords op de 15 en 21 km. Bij de vrouwen werd de limiet verbroken door Julitta Boschman met een tijd van 1:08:13 en bij de mannen door Frans van Heeteren met een tijd van 56:47. De 5 km voor de vrouwen is gewonnen door Tinka Offereins met een tijd van 20:54 en bij de mannen door Jeroen Joosse met een tijd van 18:47. De 10 km voor de vrouwen is gewonnen door Mildred Bertelkamp met een tijd van 48:53 en bij de mannen door Jelte Kuys met een tijd van 37:00.

Frank v.d. Pijl was het beste Poelsterlid, een 2e plaats op de 10 Engelse mijl met een tijd van 1:02.48. Ook bij de Kidsloop viel een aantal jeugdleden in de prijzen. De snelste tijd bij de meisjes kwam op naam van Brit v.d. Elsken, 3e in de categorie 8 – 9 jaar in 9:50 en bij de jongens was Victor Velthuijsen, 2e in de categorie 10 – 11 jaar in 6:41.
Mede door de inzet van vele Poelster-clubleden, sponsoren en natuurlijk enthousiaste lopers gaat deze 38ste editie van de Bosloop als zeer geslaagd de boeken in. Iedereen reuze bedankt voor alle hulp en hopelijk kunnen we in 2008 weer op jullie steun rekenen.

Bob van Kooten Bosloopcommissie

Uitslagen bosloop

Hieronder de uitslagen van de Poelster leden. ( Herziene versie 5/5)


Kidsloop 1,7 kilometer


naam tijd

Victor Velthuijsen 6:41

Jeffrey de Vriend 7:05

Michael de Vriend 7:25

Karel Scheepstra 7:44

Stijn Overloon ?:??

Gijs Dik 8:17

Renzo v.d. ? 8:53

Pieteke Dik 9:05

Brit v.d. Elsken 9:50

Odessa Schokker 10:49

Megan de Ruiter
11:01

Else Lusche 12:28
Familieleden
Chipper Arnold 17:405 kilometer
nr. naam tijd
1 Leon Schrage 19:46
2
Edo Breij
21:57
3
Bert v.d. Broek 22:14
4
Renata Velthuizen 24:42
5
Hans v.d. Weiden 24:42
6
Janneke Oostenrijk 24:50
7
Breghtje Dik 25:25
8
Tom Vermist 27:06
9 Martijn Vermist 27:44
10 Cor Zwaal 29:06
11 Nr 912 42:10Familieleden

Rinske van Gosliga 24:38

Marijke Breij
27:07

Marlies Dik 36:0010 kilometer
nr. naam tijd
1
Jarno Kuyvenhoven
43:38
2
Francois Raymakers 44:17
3
Rhian Ket 44:34
4 Jan Oostenrijk 49:01
5 Sandra Burgerhout 49:49
6 Tamar Hoefsloot 51:20
7 Jaqueline Hugtenburg 53:17
8 Erik van Raavenzwaaij 55:47
9 Renske Hoefsloot 56:36
10 Bouke van Gosliga 58:40Familieleden
Nico Dik 55.3216,1 kilometer
nr. naam tijd
1 Frank v.d. Pijl 1:02:48
3 Brigitte Kalf 1:11.36
2 Chris van Bijlert 1:17:38Ontbreken er nog namen en/of tijden, klopt je tijd niet of is je naam fout geschreven stuur dan een mailtje met je juiste gegevens aan: uitslagen @poelster.nl

Doe-weekend in Zuid-Limburg/België
8 t/m 10 juni 2007

Wat houdt het “Doe-weekend” in?
Dit is voor een vaste groep de 5de maal het onderkomen voor het “Doe-weekend”in Limburg/België. Wellicht zijn er meer enthousiaste leden die deel willen nemen aan het DOE WEEKEND.
Wat houdt het in? Voor de mensen die het afgelopen jaar mee zijn geweest, spreekt het voor zich; er een gezellig weekend van maken, waar iedere sportieveling aan zijn trekken komt. Het is onze bedoeling om het voor iedereen aantrekkelijk te maken om mee te gaan.
Daarom hebben wij gekozen voor een “Doe-weekend” waar iedereen aan mee kan doen. Er kan door een groep gefietst worden op de racefiets, maar er is ook een mogelijkheid om op de mountainbike te gaan fietsen op de daarvoor uitgezette mountainbikeroutes.
Ook zijn er diverse mogelijkheden om lekker te gaan wandelen door het mooie Limburg of België.
Aan het eind van de diverse sportieve inspanningen, treffen wij elkaar weer in de “Molen van Medael”, waar we moe maar voldaan, de ervaringen en de sterke verhalen zullen uitwisselen.
Op ZATERDAGAVOND zal de barbecue aangestoken worden om de afgetrainde kilo’s er weer aan te eten, en het vochtgehalte weer op peil te brengen. Voor diegene die ’s avonds nog energie hebben, zijn er verschillende activiteiten zoals: volleybal, een avondwandeling of gewoon lekker voor de open haard een spelletje doen.
ZONDAG er voor de echte liefhebbers nogmaals de mogelijkheid om nog even een sportieve inspanning te leveren en na het gezamenlijk inpakken, zal dan aan het eind van de middag de thuisreis worden begonnen zodat we rond een uur of 18.00 uur weer bij het clubhuis zullen arriveren.
Het aantal leden dat kan deelnemen aan dit weekend is beperkt, dus het is zaak om snel te reageren. Voor eten en drinken wordt door ons gezorgd. De kosten van het weekend bedragen 90 euro.

Na inschrijving wordt je verzocht om een aanbetaling van 20 euro per deelnemende persoon over te maken op Postbank nr. 1851745 of Rabobank nr. 3023.22.345 t.a.v. J. de Weerdt penningmeester “de Poelster” onder vermelding van “Doe-weekend 2007”en je naam (of namen). We reizen vanaf vrijdagochtend rond 10.00 uur met eigen vervoer af naar België.
Graag aangeven of je met eigen vervoer gaat en of je nog passagiers mee kunt nemen, zodat we niet met onnodig veel auto’s richting België vertrekken.

Er zijn waarschijnlijk ook leden die wel mee willen, maar geen eigen racefiets of mountainbike bezitten, in dat geval is het mogelijk om er een te huren, geef dit dan ook even aan. De kosten voor het huren van een fiets bedragen ongeveer € 40. per dag.
We hopen dat het een gezellig weekend wordt, en als het weer meewerkt, zal dit zeker lukken.Vul snel even dit formulier in, ik wil uiterlijk 30 april de aanmeldingen binnen hebben.

P.S. Er is een mogelijkheid om tot MAANDAG te blijven, dit kost 5 euro per persoon extra. Wel dien je zelf voor eten te zorgen voor de zondagavond. Lijkt dit je wat, meld dit dan even op het aanmeldingsformulier dat je inlevert.

Vriendelijke groeten,

Nelleke Backer.
 

AANMELDINGSFORMULIER :

NAAM

ADRES                                POSTCODE

WOONPLAATS                            TELEFOON NR.

Wil deelnemen aan het “Doe-weekend” met …. Personen.
Bij meer dan één deelnemer, namen overige personen :

NAAM :                            WEL / GEEN * LID

NAAM :                            WEL / GEEN * LID

NAAM :                            WEL / GEEN * LID

Gaat WEL / NIET* met eigen vervoer.

Kan nog …. personen meenemen.

Wil gaan : FIETSEN / MOUNTAINBIKEN / WANDELEN *

Wil ook op Maandag blijven :                    JA/NEE

Wil graag een RACEFIETS / MOUNTAINBIKE * huren.
ALS ER EEN FIETS GEHUURD MOET WORDEN GEEF DIT DAN DUIDELIJK AAN, ER WORDT VOOR VERTREK EVEN KONTAKT OPGENOMEN, OMTRENT DE KOSTEN, EN DE HOOGTE VAN HET FRAME.

•    S.V.P. Doorhalen wat niet van toepassing is.

Nelleke Backer
Kleine Leeuw 34
1188AL Amstelveen
020-6435709
nellekebacker@planet.nl
Activiteitencommissie

Mogen wij even jullie aandacht, wij willen ons voorstellen

Een groepje leden van deze club heeft het initiatief genomen om samen de activiteiten voor de leden onder de loep te nemen en nieuw leven in te blazen. Wij hebben het voornemen nieuwe activiteiten te introduceren, en de al bestaande activiteiten een nieuwe impuls te geven.
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij, en zullen wij elkaar vaker tegenkomen.
Heb je suggesties, wil je helpen, meld dit dan. Uiteraard is alle hulp welkom. Je kunt ons mailen, of even telefonische contact opnemen.

Ik zal jullie verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de op handen zijnde activiteiten.
Informatie zal te vinden zijn in het clubblad en op www.poelster.nl

E-mailadressen activiteiten commissie: webmaster@poelster.nl

Nel Bolt:
Kees de Lange:
Petra Simons:
Sandra Burgerhout:
Leon Schrage:
Nelleke Backer :


Eerste melding van Nel Bolt:
Op zaterdag 2 juni 2007 kunnen de jeugdleden gebruik maken van de gelegenheid om te leren zeilen bij de scoutinggroep van de Livingstonegroep te Amstelveen. Nader bericht volgt over onder meer tijden.

Nelleke BackerIJsbaanvrijwilligersavond

Dat de aarde aan het opwarmen is werd ons op 14 april weer extra duidelijk. De koperen ploert heeft de hele dag onafgebroken geschenen en wij vragen ons somber af of dit de komende jaren zo doorgaat. De natuurijscommissies zijn inmiddels ingedut en of er ooit nog een tijd komt dat ze wakker gepord moeten worden is nog steeds een vraag.
Gelukkig hoeft dat bij de Poelster nog niet want zonder zo’n commissie hebben wij een maand lang voortreffelijk gedraaid op de kunstijsbaan in het Stadshart. Iedereen weet inmiddels dat dit een gigantisch succes is geweest dankzij onze motors Johan en Aije en 60 vrijwilligers. Zoals Johan al aangaf had dit zonder deze mensen nooit gekund en als dank is er namens het bestuur een gezellige avond aangeboden.
We zijn niet voor niets een sportvereniging, dus eerst werd er een uurtje gezweet op de bowlingbaan. Het is wel duidelijk dat de kracht van de schaatsers meer in de benen zit, maar zo’n armzwaaitraining is ook niet weg. Daarbij bij komt dat je bij het bowlen toch ook even door de knieën moet. Er waren er die met bal en al om vielen maar die zaten te veel achterop! Die hadden te veel naar hun trainers geluisterd!
Vervolgens hebben we in de serre, waar de deuren open stonden en zelfs mensen op het terras zaten, nagepraat en geborreld. Ton hadden we verboden een te lange speech te houden, maar Ben Verheijen, manager van het Stadshart, raakte niet uitgepraat over de ijsbaan. Vier weken lang waren de weergoden ons goed gezind maar op de avond dat hijzelf meedraaide regende het pijpenstelen! Uiteraard hadden we een competitie-element in het bowlen ingebouwd en kregen de prijswinnaars per baan een passend cadeau zoals gewichten, halters, handdoek, bidon, springtouw of wandelsokken.
En Ton zou Ton niet zijn: voor elke winnaar had hij een bijpassende speech! Zo bleef hij toch nog even aan het woord!
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde ijsbaantijd en een gezellige avond ter afsluiting. Voor volgend jaar is de ijsbaan al weer besteld, de intekenlijsten staan nog niet op de website (de foto’s wel) maar maken jullie je borst alvast maar nat! Johan weet jullie te vinden!
Maar toch diep in ons hart willen we natuurijs … het riet horen ruisen, de kou en een gure wind om de oren, scheuren in het ijs, koek en zopie…
Maar één ding is zeker: ook met kunstijs is er de saamhorigheid en gezellige sfeer binnen de vereniging en dat is minstens zo belangrijk.

Wieneke van Rossum
Van het net geplukt

IJsbaan Biddinghuizen volgend seizoen klaar
Dorhout Mees investeert 20 miljoen euro in schaatsplezier, meldt het tijdschrift Schaatsmarathon deze week in een uitvoerig artikel over de ijsbaan die de unieke lengte krijgt van bijna 5 km, ongeveer 5 meter breed wordt en waarin bochten komen zowel naar links als naar rechts.
"De kunstijsbaan zal naar verwachting 2500 bezoekers per dag trekken. De verwachting is dat er jaarlijks gedurende honderd dagen geschaatst kan worden. Maar buiten het winterseizoen kan het parcours gebruikt worden voor skeeleren, wielrennen en atletiek."
De ijsbaan moet december 2007 klaar zijn.
Voor een nieuw filmpje over de aanleg van de ijsbaan van 4.7 km bij Biddinghuizen, Flevonice, ga naar:
www.hattemerbroek.net/video/natuurkunstijsbaan2.html

Van het net geplukt door Rinus NieuwstadAanmelding lidmaatschap 11 stedenvereniging

Het lidmaatschap van de Vereniging 'De Friesche Elf Steden' staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder die goed kan schaatsen en van wie verwacht mag worden dat hij of zij de tocht daadwerkelijk volbrengt. Dit laatste moet door twee leden van de Vereniging in een 'schaatsvaardigheidsverklaring' worden onderschreven.
Voor de ware gelovigen: je kunt jezelf tot eind mei aanmelden als lid. Het aanmeldingsformulier kan je telefonisch of schriftelijk bij de Vereniging aanvragen. Het formulier kan je niet downloaden. Zie voor meer informatie en de adresgegevens de website van de 11 steden vereniging. De vereniging heeft geen email-adres.

Bouke van Gosliga


Aanvraagformulier abonnement
Recreatieschaatsen 2007-2008

In verband met het verwerken van een groot aantal aanvragen voor een recreatie-abonnement willen wij je met klem vragen dit formulier zo spoedig mogelijk (in elk geval voor 1 juni) ingevuld te retourneren aan onderstaand adres. Je kunt je ook opgeven via het formulier op www.poelster.nl.

Voor leden die vorig seizoen ook een abonnement op een bepaald uur hadden, is tijdig invullen en insturen een garantie dat zij ook het volgende seizoen weer kunnen schaatsen. Nieuwe leden hebben geen garantie dat zij een abonnement, dan wel een abonnement op een bepaald uur, toegewezen krijgen. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen en van het aantal huidige leden dat volgend seizoen wenst te schaatsen. Zowel voor de leden die vorig seizoen actief waren, als voor nieuwe leden is het dus belangrijk dat het formulier wordt geretourneerd; wie immers niet reageert kan geen aanspraak maken op een abonnement.

Let bij het aanvragen van een recreatie-abonnement op het juiste adres hieronder. Alleen aanvragen die hier binnenkomen, worden verwerkt. Dit om misverstanden en omzwervingen uit te sluiten.
Nelleke Backer            Telefoon: 020-643 57 09
Kleine Leeuw 34
1188 AL Amstelveen

De kosten van het recreatie-abonnement bedragen ongeveer € 115 (inclusief begeleiding).
Houd rekening met een hoger bedrag i.v.m. nog onbekende prijsverhogingen. Het exacte bedrag hoor je te zijner tijd van onze penningmeester.

NAAM ……………………………………………E-MAIL:…..……………………………….

ADRES…………………………………………………………………………………………

POSTCODE…………………………..….WOONPLAATS……………………………….…

GEBOORTEDATUM ……………………TELEFOON…………….…………………….….

geeft zich op voor het recreatieschaatsen op de Jaap Edenbaan, op:

o    DINSDAGAVOND  van 19.40 uur tot 20.40 uur

o    ZONDAGAVOND    van 18.20 uur tot 19.20 uur

o    Andere AVOND, te weten:                    NB:  Zonder begeleiding.

Ondergetekende verklaart dat het verschuldigde bedrag, na bericht van de penningmeester, voor 30 augustus overgemaakt zal worden op postgiro 1851745 of bankrekening 3023.23.345, beide op naam van: Penningmeester De Poelster, J. de Weerdt. Bestelde abonnementen kunnen niet retour worden genomen.
HANDTEKENING……………………………………………...


Aanvraagformulier
Trainingsabonnement en licentie 2007-2008


In verband met de toedeling van abonnementen door de KNSB, is het van belang dat iedereen die komend seizoen een trainingsabonnement wenst, zich zo snel mogelijk via dit formulier aanmeldt. Aanmelden kan ook via www.poelster.nl.
Geef op één van deze formulieren, voor wat betreft het trainingsuur, altijd een eerste EN een  tweede keuze op.
Wil je meerdere abonnementen, geef dit dan ook duidelijk aan.

Met de verdeling van de abonnementen wordt eerst van de oude situatie uitgegaan. Wil  je liever op een andere avond gaan schaatsen of méér trainen, dus een extra abonnement, dan zal bekeken worden of dit mogelijk is. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van je aanvraag, dan wordt contact  opgenomen. Alleen aanvragen die op onderstaand adres binnenkomen, worden verwerkt, dit om omzwervingen en teleurstellingen te voorkomen. De formulieren moeten vóór 1 juni in het bezit zijn van:
Ada Zwaal
A. van Ostadelaan 40
1181 WZ Amstelveen
Telefoon: 020-6471770

NAAM ……………………………………………E-MAIL:………………………………….

ADRES…………………………………………………………………………………………

POSTCODE………………….………WOONPLAATS……………………………………

GEBOORTEDATUM………………..TEL……………………………………………………
wil graag trainen op de volgende avond(en):
Dag Tijd/plaats Eerste abonnement  Tweede abonnement


Keuze Keuze


Eerste Tweede Eerste Tweede
DINSDAG 16.55 uur tot 18.00 uur Amsterdam T 0 0 0 0
DINSDAG 18.15 uur tot 19.20 uur Amsterdam T 0 0 0 0
WOENSDAG 19.40 uur tot 20.45 uur Amsterdam T 0
0
0
0
VRIJDAG 18.10 uur tot 19.15 uur Amsterdam 0 0 0 0
VRIJDAG 19.30 uur tot 20.40 uur Amsterdam 0 0 0 0
ZATERDAG 07.00 uur tot 08.15 uur Amsterdam 0 0 0 0
ZATERDAG 17.50 uur tot 19.00 uur Amsterdam T 0 0 0 0

NB:  T betekent dat een Poelstertrainer beschikbaar is

IK  WIL WEL/GEEN MARATHONS RIJDEN
(Let op, vul dit wel in, dit moet doorgegeven worden aan de KNSB)

Ondergetekende verklaart dat het verschuldigde bedrag overgemaakt zal worden, na schriftelijk bericht van de penningmeester, J. de Weerdt. Bestelde abonnementen kunnen niet retour worden genomen.
HANDTEKENING……………………………………………………………………
Voor minderjarigen moet dit formulier worden ondertekend door een van de ouders of verzorgers.