De Poelstem

IN DIT NUMMER, november 2005, nummer 2

Voorwoord

Tee Cee talk

Rondje 325

Kalender 2005/2006

Elfsteden nieuws

Jan Hogenhout met prepensioen

Van het net geplukt

Voorwoord  
 
 

 
 

   

Beste schaatsvrienden,

Hopelijk hebben jullie allemaal alweer de eerste rondes op de Jaap Edenbaan gedraaid, en hoewel het voor mij al voor de tigste keer is …. elk jaar is die start weer héérlijk! 

Eigenlijk heb ik dit keer nog niet zoveel te vertellen, het is pas twee weken geleden dat ik bijna twee pagina’s vol heb geschreven.

Wat ik wel van de commissies terug krijg, is dat we op alle fronten toch weer goed/volledig “draaien”. En dat is op zich altijd weer een prima prestatie. Bedenk maar bijvoorbeeld het vullen van de abonnementen en het regelen van de trainers. Kortom, allen die hiervoor (en meer wat ik nog niet weet) verantwoordelijk zijn: mijn complimenten en dank hiervoor!

Afgelopen week hebben wij tijdens de bestuursvergadering de redactiecommissie uitgenodigd. Net zoals dit voorjaar met de jeugdcommissie was dit weer een uiterst zinvolle en goede bijeenkomst. Opnieuw hebben we geconstateerd dat een goede/regelmatige communicatie en afstemming tussen bestuur en commissies noodzakelijk is, we gaan dan ook door met deze gezamenlijke afspraken tussen bestuur en commissies.

Zoals gezegd hou ik het dit keer echt kort, hoewel ik nog wel even een korte oproep aan jullie wil doen: als je later (zeg tussen de 3-5 jaar ) een bestuurs- of commissiefunctie zou willen invullen, laat mij dat dan eens weten? Het “kader”  van ons cluppie moet namelijk op termijn toch echt vernieuwen en verjongen, en hoe eerder we daarop kunnen inspelen hoe beter het voor ons allemaal is. En als we weten wie daar interesse in hebben, dan kunnen we daarvoor wellicht een aardig plannetje voor opzetten. Ik hoor wel!

Ton Post
Voorzitter De PoelsterTee Cee talk
Mededelingen van de technische commissie

Abonnementen seizoen 2005-2006

Met een enkele correctie en de verwerking van nieuwe aanmeldingen is de stand van de KNSB-abonnementen nu:

Trainingsuur Aanmeldingen Beschikbare plaatsen
Di-1: 22 28
Di-2: 21 22
Wo: 30 30
Vrij: 5 5+1 (extra)
Zat: 28 41


Recreanten: Het dinsdaguur is volgeboekt, op zondag zijn nog enkele plaatsen te vergeven.

Toegang op de baan
De baan is, onder subtropische omstandigheden, op de geplande datum 1 oktober, opengegaan.
Voor zover de abonnementen niet op de openingsavond zijn afgehaald, zijn deze op de baan uitgereikt door de trainers.
In de vorige Poelstem vermeldden wij het al, er is aangekondigd dat het toegangsregime dit seizoen strenger zal zijn. We hebben inmiddels ervaren dat dit inderdaad zo is. Dus: Abonnement vergeten, geen toegang!

Trainingsgroepen:
In de vorige Poelstem is de indeling per trainingsuur vermeld.
De baancommissie heeft na publicatie hiervan, enige wijzigingen in de tijden bekend gemaakt.
Hieronder het aangepaste overzicht.

Dinsdag 1 (kode M01) ; tijd 16:55 – 18:00
Trainers: Aije Simons en Petra Simons

Dinsdag 2  (kode M02) ; tijd 18:20 – 19:20
Trainers: Aije Simons, Peter de Kuiper

Dinsdag Recreanten ; tijd 19:40 – 20:40
Begeleiders: Aije Simons, Peter de Kuiper, Marijn Koopmans

Woensdag (kode M03) ; tijd 19:40 – 20:50
Trainers:  Ron Ket  (Erik Vermist), Gerard Rietveld

Vrijdag (kode M04) ; tijd 18:10 – 19:15
Geen begeleiding
 
Zaterdag (kode M07) ; tijd 17:50 – 19:00
Trainers:  Aije Simons, Cor Zwaal, Erik Vermist

Zondag Recreanten ; tijd 18:20 – 19:20
John Backer en Ton Vrolijk

Trainers
Alle abonnementshouders zullen zo langzamerhand wel een keer op de baan zijn geweest, en hun plaats in de groep weer hebben gevonden.
Ook dit seizoen was het weer lastig om alle trainersplekken in te vullen.
Na een brainstorm met alle trainers/begeleiders, heeft Gerard Rietveld de taak op zich genomen om de tweede woensdaggroep (tijdelijk) onder zijn hoede te nemen. We blijven zoeken naar een vaste trainer voor deze groep.
Eerder is al geschreven over de wens om op zaterdag een speciale groep voor de jeugd op touw te zetten. Dit idee is aanvankelijk gestrand op het te lage aantal aanmeldingen.
Het bestuur heeft echter besloten om toch een (derde) trainingsgroep op het Zaterdag KNSB-uur in te stellen. Het bestuur wil hiermee een stimulans geven aan de ontwikkeling van deze jeugdschaatsers, en daarmee ook bereiken dat zij langer lid blijven van de Poelster. Nu verdwijnen er teveel leden al op jeugdige leeftijd uit onze club.
In het begin van het seizoen 2006-2007 zal het bestuur het effect van deze maatregel evalueren.
De jeugdgroep zal worden gekneed door Erik Vermist.

Overdekt hardrijden
We hebben met de grootste moeite nog een gaatje op de baan in Breda gevonden. Het is nog niet officieel. Maar noteer maar alvast in je agenda: zaterdagavond 26 november. Vooralsnog is dat de enige mogelijkheid voor een overdekte clubwedstrijd (samen met Nooitgedacht Wilnis).
Afstanden: De klassieke afstanden, en keuzeafstand indien mogelijk
Deelname: Open voor licentiehouders en recreanten
Vervoer: Op eigen gelegenheid.
Verdere mededelingen volgen op de baan via je trainers/begeleiders.

Aan- en afmelden voor wedstrijden
Aanmelding voor alle wedstrijden geschiedt ook dit seizoen weer via je trainer.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan ook afmelden via je trainer. Als deze verhindering zich op het laatste moment voordoet, dan afmelden bij Aije Simons (tel. 0299-351234) wat betreft de wedstrijden van de Jaap Edenbaan, en bij Bob Schrage (tel. 020-6452126) voor de interclubwedstrijden.
Betreft het echt een allerlaatste-moment-verhindering , dan afmelden bij de betreffende baan. Het telnr. voor het Jaap Eden jurylokaal is: 020-6683068.
Attentie: Opgeven voor een wedstrijd is NIET vrijblijvend. Opgeven = komen, tenzij natuurlijk overmacht geldt. Het alsnog afzien van een wedstrijd (na de sluitingstijd) is erg onplezierig voor de mensen die dat toch allemaal maar organiseren en voor jullie naar de baan komen. Bovendien kan er dan niet of nog maar beperkt gezocht worden naar vervangers. Voor de Jaap Edenbaanwedstrijden, zorgt de baancommissie er namelijk voor dat eventueel openstaande plekken nog worden ingevuld. Dat is belangrijk om de bezetting van het ijs op peil te houden. Afmelden op het laatste moment betekent bovendien dat je tegenstander alleen moet rijden. Zonder correcte afmelding niet opdagen, betekent een schorsing voor de volgende drie wedstrijden.


Wedstrijdrooster Jaap Edenbaan
Ook in het seizoen 2005-2006 wordt het combinatiesysteem voor de groeperingen Neo t/m Veteranen gehanteerd. Voor de nieuwelingen onder ons, herhalen we hier nog eens de opzet van dit systeem.
De wedstrijden zijn in blokken verdeeld, waarvoor één of meer clubs een vast aantal plaatsen krijg(t)(en) toegewezen.
Dit geeft enerzijds gelegenheid om met je eigen clubgenoten een wedstrijd te rijden, maar anderzijds ook de verplichting om de ruimte te vullen. Dus, geef je tenminste een of twee keer op.
Het wedstrijdrooster is in te zien op het web. De baancommissie Jaap Eden heeft een website waarop alle wedstrijden staan vermeld. Ook de uitslagen kun je, meestal enkele dagen na de wedstrijd, inzien. Sinds het vorige seizoen kun je zelfs nakijken wie zich voor een bepaalde wedstrijd heeft ingeschreven
Adres: www.baancommissieamsterdam.nl , natuurlijk ook bereikbaar via onze eigen Poelsite.
Elders in deze Poelstem vind je de indeling tot einde 2005 afgedrukt


De Jaap Edenbaan wedstrijden

Marathons
Vrijwel elke week, op de woensdagen, zijn er marathons voor de jeugd en voor volwassenen.

De combinaties (Lange baan (neo)senioren-veteranen):
Er zijn dit seizoen voor de Poelster weer 6 combinatiewedstrijden gepland.
Voor deze wedstrijden is er voor de Poelster een 12-tal plaatsen gereserveerd. Hebben we dit aantal bereikt dan hangt het van de deelname van de andere verenigingen af of er nog extra plaatsen zijn. Als er plaats is kan je ook met de wedstrijden van andere combinaties mee doen. Opgaven uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

Jeugd Pup-JUNA:
Elke week wedstrijden op zondagen en woensdagen, zie het rooster.

Het rooster tot einde 2005:
Nog net voor de kopijsluitingsdatum, op 12 oktober, is het wedstrijdrooster gepubliceerd. Hieronder het overzicht voor de maanden november en december.


NOVEMBERwedstrijdnr dag datum van tot Naam
47 wo 2-nov 16:30 17:35 Jeugdmarathon
48 wo 2-nov 21:20 23:20 Baan marathon wed. 2a V2 -B/C1 - V1
49 za 5-nov 19:20 21:00 Hogerop
50 za 5-nov 21:15 23:00 Comb 2 Zaanstreek-5-Dorpen-Poelster-Waterland
51 zo 6-nov 7:00 9:00 Jun C
52 zo 6-nov 19:40 21:10 Selectie
53 zo 6-nov 21:20 23:20 Comb 4 NGW-ASV-Amstelland-Gein-Baambrugge
54 wo 9-nov 16:30 17:35 Pup C/D/E 100-300
55 wo 9-nov 21:20 23:20 5-banentoernooi D - C - V
56 za 12-nov 19:20 21:00 Interclub JE
57 za 12-nov 21:15 23:00 Interclub JE
58 zo 13-nov 7:00 9:00 Comb 2 Zaanstreek-5-Dorpen-Poelster-Waterland
59 zo 13-nov 19:40 21:10 HA-Neo-Sen-HV-DV 100-300m
60 zo 13-nov 21:20 23:20 Comb1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/oostzaan
61 wo 16-nov 16:30 17:35 Jeugdmarathon
62 wo 16-nov 21:20 23:20 Baan marathon wed. 3 D3 - C3 - D1/C2 - D2
63 za 19-nov 19:20 21:00 Hogerop
64 za 19-nov 21:15 23:00 Comb 3 Abcoude-Diemen-Skits-Viking-Amstebocht
65 zo 20-nov 7:00 9:00 Pup A/B 100-300-500
66 zo 20-nov 19:40 21:10 Selectie
67 zo 20-nov 21:20 23:20 Comb 4 NGW-ASV-Amstelland-Gein-Baambrugge
68 wo 23-nov 16:30 17:35 Pup C/D/E 100-300
69 wo 23-nov 21:20 23:20 Baan marathon wed.3a V1 - V2 - B/C1
70 za 26-nov 19:20 21:00 HCA
71 za 26-nov 21:15 23:00 Selectie
72 zo 27-nov 7:00 9:00 Jun A/B
73 zo 27-nov 19:40 21:10 Gew. Kamp. HV 500-1500-3000-DV 500-1000-1500
74 zo 27-nov 21:20 23:20 Gew. Kamp. HV 500-1500-3000-DV 500-1000-1500
75 wo 30-nov 16:30 17:35 Jeugdmarathon
76 wo 30-nov 21:20 23:20 Baan marathon wed.4a B/C1 - V1 - D1/C2

DECEMBERwedstrijdnr dag datum van tot naam
77 za 3-dec 19:20 21:00 JE
78 za 3-dec 21:15 23:00 Jun C
79 zo 4-dec 7:00 9:00 Pup A/B/C/D/E 100-300
80 zo 4-dec 19:40 21:10 Waterman trofee
81 zo 4-dec 21:20 23:20 Waterman trofee
82 wo 7-dec 16:30 17:35 Pup C/D/E 100-300
83 wo 7-dec 21:20 23:20 Baan marathon wed. 4 D2 - D3 - C3 - V2
84 za 10-dec 19:20 21:00 Selectie
85 za 10-dec 21:15 23:00 Comb 2 Zaanstreek-5-Dorpen-Poelster-Waterland
86 zo 11-dec 7:00 9:00 Pup alle Categorieen 100 -300
87 zo 11-dec 19:40 21:10 Gew Kamp Supersprint HA – HNS/HS – DA/DNS/DS
88 zo 11-dec 21:20 23:20 Gew Kamp Supersprint HA – HNS/HS – DA/DNS/DS
89 wo 14-dec 16:30 17:35 Jeugdmarathon
90 wo 14-dec 21:20 23:20 Baan marathon wed. 5 D1/C2 - D2 -D3 - C3
91 za 17-dec 19:20 21:00 HCA
92 za 17-dec 21:15 23:00 Comb 4 NGW-ASV-Amstelland-Gein-Baambrugge
93 zo 18-dec 7:00 9:00 Comb 1 Hogerop-JE-HGI-HCA-Centrum/oostzaan
94 zo 18-dec 19:40 21:10 Jun C
95 zo 18-dec 21:20 23:20 Comb 3 Abcoude-Diemen-Skits-Viking-Amstelbocht
96 wo 21-dec 16:30 17:35 Jeugdmarathon
97 wo 21-dec 21:20 23:20 Baan marathon wed. 5a V2 - B/C1 - V1
98 za 24-dec 19:20 21:00 Kerst
99 za 24-dec 21:15 23:00 Kerst
100 zo 25-dec 7:00 9:00 Kerst
101 zo 25-dec 19:40 21:00 Kerst
102 zo 25-dec 21:20 23:20 Kerst
104 wo 28-dec 16:30 17:35 Pup A/B 100-300
105 wo 28-dec 21:20 23:20 Baan marathon wed. 6 C3 - D1/C2 - D2 - D3
106 za 31-dec 19:20 21:00 Baan geslotenJeugdmarathons
Inschrijven jeugdmarathons
Voorafgaande aan de marathon, kun je tegen inlevering van je licentie een beennummer ophalen (denk wel zelf aan tape).
De inschrijving is gratis. Na afloop moet het beennummer weer zo snel mogelijk worden ingeleverd, waarbij je dan de licentie weer terug krijgt.

Verschillende categorieen en aantal ronden
Er wordt gestart in verschillende groepen (afhankelijk van het aantal deelnemers) en hierbij zijn de volgende categorieën van toepassing:
  •  Pupillen A/B jongens 8 ronden
  •  Pupillen A/B meisjes 5 ronden
  •  Junioren C jongens 12 ronden
  •  Junioren C meisjes 8 ronden
  •  Junioren B jongens 15 ronden
  • Junioren B meisjes 10 ronden

Bob SchrageRondje 325

  • Rhian Ket rijdt op de 1000m baanrecord in Nijmegen
  • Clubrecord Boy kramer op 300 m

Het nieuwe seizoen begint voorspoedig. Rhian Ket vestigde in Nijmegen met een tijd van 1.13.15 op de 1000m een nieuw baanrecord voor Neo-senioren. Ook in Amsterdam lag er, ondanks de hoge temperaturen snel ijs en er sneuvelden dit weekend al weer 6 pr’s. De beste verrichting kwam op naam van Boy Kramer die zijn pr op de 300m verbeterde tot 27.08. Een tijd waarmee hij tevens het clubrecord op die afstand verbeterde, dat sinds 1998 op naam van Rhian Ket stond met 27.74.
De pr’s van het openingsweekend kwamen op naam van: Femke Bekius, Maarten de Lange (2x), Chris van Bijlert, Boy Kramer en Jan van de Berg van Sapoeroea.
Zoals jullie zien zijn het weer de bekende namen die aan de start verschenen, waar blijft de rest? 
Helaas draait de uitslagenmachine van de baan nog niet op volle toeren en heb met behulp van het SARA bestand de tijden bij elkaar moeten zoeken en gekeken of er pr’s gereden waren. De klassering ontbreekt derhalve, zodra de definitieve uitslagen bekend zijn worden die op de Poelsterwebsite geplaatst. Ik ga er van uit dat het volgende maand weer op rolletjes loopt en ik de klassering weer kan vermelden.

Rinus Nieuwstad

Wedstrijdkalender Jeugdmarathons

Elders in dit blad staat de wedstrijdkalender voor november en december. Hierbij voor het hele schaatsseizoen de data voor de jeugdmarathons en alvast de data voor het gewestelijk kampioenschap en de landelijke finale.

Data Baan Jeugdmarathons seizoen 2005-2006
Categorieën: Pup A en B Jun C en B1, Jongens en Meisjes
De baanwedstrijden worden verreden op de woensdag, aanvang 16.30 uur.   
Data:    19-okt, 2-nov, 16-nov, 30-nov, 14-dec, 21-dec, 11-jan, 25-jan, 8-feb, 15-feb en 1-mrt                   

Gewestelijk Kampioenschap,  Haarlem
Datum: 12-feb, aanvang 17.30 einde 20.00 uur

Landelijke finale, Breda
Datum: 4-mrt, aanvang 12.00 uur
Kalender 2005/2006


Wat Datum en tijd plaats Voor wie?
Jaap Edenbaansluiting 5 december na 16.00 uur Radioweg Leden en niet-leden
Jaap Edenbaan sluiting 1e Kerstdag Radioweg Leden en niet-leden
Jaap Edenbaan 2e Kerstdag open van13.00-16.00 uur Radioweg Leden en niet-leden
Jaap Edenbaan sluiting 1 januari Radioweg Leden en niet-leden
Nieuwjaarsreceptie 2 januari 2006  20.00 uur Clubhuis
Alle leden
Sluiting Jaap Edenbaan 12 maart 2006 Radioweg Leden en niet-leden
Slotavond 17 maart 2006 20.00 uur Clubhuis Alle leden
Slotmiddag jeugdschaatsen 18 maart N.t.b. Jeugdschaatsers
Bosloop 17 april Clubhuis Leden en niet-leden
Fietsweekend 10 11 en 12 juni N.t.b. Alle leden
Jaarvergadering 15 juni 2006 20.00 uur Clubhuis Alle leden

Vergaderingen van het dagelijks bestuur:

Het dagelijks bestuur komt dit seizoen op de volgende avonden bijeen:

donderdag ,17 november 2005
woensdag ,14 december 2005
donderdag, 26 januari 2006
woensdag ,10 maart 2006
maandag ,24 april 2006
maandag, 29 mei 2006

Mochten er dringende zaken zijn, bijvoorbeeld problemen die binnen het bestuur
besproken moeten worden laat dit dan horen!

Nelleke Backer
Elfsteden-nieuws

Voor veel leden van de vereniging is het ultieme doel van alle trainingen het rijden van een elfstedentocht. Zoals bekend is het ledenbestand van de Vereniging De Friesche Elf Steden aardig op leeftijd. Daarom is het, vooral voor de jongeren leden, goed te weten dat de mogelijkheid bestaat om je in het voorjaar van 2006 aan te melden als lid van de Elfsteden vereniging.
Je moet dan wel over voldoende schaatsvaardigheid beschikken om de tocht uit te kunnen rijden: alvast een mooi trainingsdoel voor dit seizoen!
De voorwaarden voor het lidmaatschap staan hieronder aangegeven en zijn ontleend aan de website (www.elfstedentocht.nl) van de elfsteden vereniging

Lid worden
Het lidmaatschap van de Vereniging 'De Friesche Elf Steden' staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder die goed kan schaatsen en van wie verwacht mag worden dat hij of zij de tocht daadwerkelijk volbrengt. Dit laatste moet door twee leden van de Vereniging in een ‘schaatsvaardigheidsverklaring’ worden onderschreven.

In principe kun je je elk jaar gedurende een beperkte periode (meestal in de maanden april en mei) aanmelden als lid. De exacte periode maakt de Vereniging bekend in de nieuwsrubriek van deze website. Het aanmeldingsformulier kun je in deze periode telefonisch of schriftelijk bij de Vereniging aanvragen. Daarna het formulier volledig invullen en completeren met een pasfoto, kopie identiteitsbewijs en genoemde schaatsvaardigheidsverklaring. Het geheel opsturen naar het secretariaat van de Vereniging.

Belangrijk: aanmeldingsformulieren (met bijlagen) ontvangen ná de uiterlijke inzendingsdatum neemt de Vereniging 'De Friesche Elf Steden' niet meer in behandeling. Wees op tijd!

Als nieuw lid betaal je € 11,35 administratiekosten. De incasso vindt plaats in juli. Zijn de administratiekosten voldaan, dan wordt je lid met startkans. De contributie bedraagt € 7,50.
 
Bouke van GosligaJan Hogenhout met prepensioen

Een paar weken geleden stond in het blad van Renault Nieuwendijk (zie onze advertenties) aangekondigd: “Jan Hogenhout doet een stapje terug”. Aangezien Jan verdienstelijk Poelster-lid is (fietsclub, bosloop etc) laten we jullie even mee genieten van een samenvatting van het artikel.

Een paar maanden geleden werd Jan Hogenhout 60 jaar. Reden voor hem om een stapje terug te doen. Zijn vaste klanten hoeven zich echter geen zorgen te maken. Jan kan hen en de auto’s niet missen en blijft op maandag en dinsdag actief in de showroom van Nieuwendijk in Uithoorn. De deur staat altijd open bij Nieuwendijk en je wordt als je binnenstapt al gauw vriendelijk aangesproken. Voor je het weet sta je met een kopje koffie in je handen. De sfeer in de Uithoornse vestiging is gastvrij en gemoedelijk, niet zo gelikt maar altijd correct. Dat is precies de sfeer die veel klanten aanspreekt en waarbij Jan zich als een vis in het water voelt.

Vijftien jaar gelden werd Jan benaderd door Kees Nieuwendijk. Toen die hem vroeg van Koudijs Peugeot in Amstelveen over te stappen naar Renault hoefde Jan niet lang na te denken. De overstap pakte goed uit en Jan kreeg als bedrijfsleider alle vrijheid en ruimte.
Jan verzamelde in de loop der jaren een groot aantal trouwe klanten om zich heen. Zijn drukke sociale leven draagt daaraan bij. “Ik doe aanbadminton en roeien en zit bij de schaats- en fietsclub. Niet dat ik overal met een ordermap rondloop, maar mensen vragen me tussen neus en lippen door toch “Goh Jan, heb je nog wat staan?” en komen zo bij ons terecht. Er zijn zelfs klanten die vanaf Jan zijn beginperiode bij Koudijs en Van Oostveen mee zijn gegaan naar Nieuwendijk.
Hoe hij aan die binding werkt? “Door mensen serieus te nemen. Je moet ze niet alleen een auto verkopen, maar ze ook helpen als er iets is. Als mensen merken dat je ze altijd tevreden probeert te stellen, kweekt dat een vertrouwensband. Het klinkt logisch, maar kom er maar eens om. Voor Jan is het zijn tweede natuur. Hij heeft de vlotte babbel die verkopers eigen is, maar is vooral iemand die goed luistert, graag met mensen omgaat en ze het naar de zin maakt.
Helemaal stoppen doet Jan nog niet: op maandag en dinsdag blijft hij voorlopig present in de showroom in Uithoorn. Op het moment dat dit blad in de bus valt heeft Jan inmiddels, op 14 oktober, zijn afscheidsreceptie gevierd.

Ook namens de redactie en de Poelster: Jan Proficiat!!

Bouke van Gosliga


Van het net geplukt

Rogge vreest razzia's op Winterspelen (sportwereld.be)
Dopingzondaars riskeren tijdens de komende Winterspelen in Turijn (10-26 februari) niet alleen een schorsing maar ook een gevangenisstraf. Op het vlak van doping is Italië immers een van de strengste landen ter wereld. Positief zijn, staat gelijk aan het plegen van een crimineel feit. IOC-voorzitter Jacques Rogge vreest dat de Italiaanse nultolerantie in Turijn zal leiden tot een heksenjacht:
,,Politieraids in hotels en atleten die dreigen in de cel terecht te komen, dat is toch wat overdreven.'' In de hoop om de Italianen wat milder te stemmen, brengt Rogge volgende maand een bezoek aan de Italiaanse premier Silvio Berlusconi.

Big Brother als looptrainer
PAPENDAL - (AD) Op de gloednieuwe blauwe atletiekbaan van Papendal draait een eenzame atlete haar rondjes. Ze draagt een klein rugzakje vol apparatuur, waaruit een dunne antenne steekt. Over haar mond zit een kapje dat de uitgeademde lucht opvangt. Alles bij elkaar weegt de uitrusting een pond. Nee, dit is geen robot en al helemaal geen terroriste. Hier experimenteert een CIOS-studente met de nieuwste technieken op het gebied van de looptraining. Langs de binnenbaan geven opflikkerende lampjes het tempo aan. Langzaam voert deze elektronische haas de snelheid op: van tien tot veertien kilometer per uur. De antenne stuurt een ononderbroken reeks gegevens naar kleine kastjes, die aan de lichtmasten rond de baan zijn opgehangen. In een zaaltje boven de kleedkamers zien bewegingswetenschapper Gerard Rietjens en trainer Honoré Hoedt die informatie op de beeldschermen van hun computers verschijnen. Hartslag, zuurstofopname, verbruik van koolhydraten en vetten: alles is meteen zichtbaar. ,,Toch moet je nooit met je rug naar de baan blijven staan'', beklemtoont Hoedt. ,,Dit soort technieken zijn een aanvulling op wat je als trainer met eigen ogen ziet. Maar het biedt wel veel objectieve informatie, waarmee je je voordeel kunt doen als je trainingsschema’s moet maken.'' Rietjens plakt het lichaam van twee andere atleten vol sensoren. Een speciale camera volgt de een bij het passeren van de horde, de ander wordt gemonitord tijdens het kogelstoten. Het computerprogramma reduceert het lijf tot een geraamte, waardoor de bewegingen exact zijn te analyseren. De snelheid tijdens de hordepassage, de lengte én hoogte van de sprong, de hoeken van de gewrichten tijdens de vaak complexe beweging: het is allemaal te meten. Daardoor kan de trainer exact bepalen met welke techniek deze specifieke sporter het beste resultaat bereikt. TNO ontwikkelde het LPM-systeem (Local Position Measurement) bij PSV. Op het trainingscomplex De Herdgang gebruiken vooral de jeugdcoaches het om samen met de spelers de trainingen te analyseren. Camera's registreren alle bewegingen op het veld en met videogameachtige bewerkingen kan de speler achteraf zijn eigen looplijnen en de reacties van de tegenstanders tijdens het spel bekijken. Guus Hiddink verwacht veel winst te boeken als voetballers op jonge leeftijd beter leren kijken naar wat er op het veld gebeurt.

De techniek is inmiddels ook beproefd door de schaatsploeg van Jac Orie.
Zo slaagden Marianne Timmer en Erben Wennemars er bijvoorbeeld in om het aansnijden van de bochten te perfectioneren. In het nieuwe trainingsbad van de Eindhovense Tongelreep komt een vergelijkbaar systeem, al is het uiteraard lastiger om zwemmers uit te rusten met apparatuur. In de toekomst wil TNO de techniek gaan toepassen in de paardensport en op de nieuwe overdekte wielerbaan die in Apeldoorn wordt gebouwd. ,,Natuurlijk lopen sporters niet dagelijks met die apparatuur'', zegt Hoedt. ,,Maar als je dit een paar keer per jaar doet, kun je goed vaststellen hoe ze zich ontwikkelen.'' En Rietjens: ,, Vroeger moest een sporter naar een laboratorium komen om in een kunstmatige omgeving allerlei testen te ondergaan. Nu zijn we steeds meer in staat dat werk tijdens hun gewone trainingen te doen.''

De olympische ploeg

De schaatsenrijders vormen het leeuwendeel van de Nederlandse ploeg voor de Olympische Winterspelen in Turijn (10-26 februari 2006). Nederland zal normaal gesproken het maximale aantal van tien mannen en tien vrouwen afvaardigen. Tot nu toe hebben zeven vrouwen (Marianne Timmer, Frouke Oonk, Renate Groenewold, Barbara de Loor, Gretha Smit, Moniek Kleinsman en Jenita Hulzebosch-Smit) zich gekwalificeerd. Ireen Wüst, vorig seizoen uitblinkster, is er nog niet bij. Bij de mannen gaat het om dertien rijders: Erben Wennemars, Gerard van Velde, Jan Bos, Beorn Nijenhuis, Mark Tuitert, Simon Kuipers, Bob de Jong, Gianni Romme, Carl Verheijen, Jochem Uytdehaage, Sven Kramer, Brigt Rykkje en Henk Angenent. Van 27 tot 30 december worden in Heerenveen de kwalificatiewedstrijden afgewerkt, tijdens de NK afstanden. Slechts in het geval van een calamiteit krijgen schaatsers met een uitzonderingspositie nog een herkansing via een skate-off half januari. Op 2 januari is al wel de ploegoverdracht. De ploeg wordt (mits vormbehoud wordt getoond) uitgebreid met mogelijk veertien personen. Een groot contingent komt van de vier bobsleeploegen (de vrouwenduo's van Eline Jurg en Ilse Broeders, plus reserves, de tweemans bob van Arend Glas en de viermans van Glas). Verder zijn er
shorttrackschaatsers Cees Juffermans en Liesbeth Mau Asam en de snowboardster (parallel slalom) Nicolien Sauerbreij (vlaggendraagster van Salt Lake). Chef de mission Eddy Verheijen rekent nog op een laatste kans voor snowboarder (half pipe) Luc van Ommen. Die verspeelde zijn vorige seizoen door ernstige blessures. De ploegen zullen zich op verschillende plekken voorbereiden op Turijn. De olympische ijsbaan in Noord-Italië is naar verluidt vanaf 28 januari voor verkenning beschikbaar. [kader bij Volkskrant-artikel over Ed Verheijen]

Van het net geplukt door Rinus Nieuwstad