De Poelstem

IN DIT NUMMER, oktober 2005, nummer 1

Voorwoord

Tee Cee talk

Van het net geplukt

Gedachten in gedichten
Voorwoord  
 
 

 
 

   

Beste schaatsvrienden,

Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. Over 10 dagen, 23 uur, 59 minuten en 15 seconden gaat de baan weer open! Dan is het weer zover en kunnen we de fietsen en loopschoenen weer gelukkig verruilen voor de schaatsen! En diezelfde schaatsen van ons liggen nu natuurlijk nog bij Van de Hoorn of een andere specialist voor de zo vereiste rondingen. Ja, we gaan zo allemaal dezelfde voorbereidingen langs en dat wakkert het schaatsgevoel onder ons weer lekker aan.

Maar eerst nog eens terug naar de zomer. Er is weer heel wat afgelopen, gefietst en getraind om dit jaar weer scherp op de baan te verschijnen. Ik heb zelf dit jaar kennis gemaakt met het fietsen, en zoals de meesten van jullie hebben gelezen of van mijzelf hebben gehoord: het heeft inderdaad een hoog schaatsgehalte. Waar ik al bang voor was als ik er aan zou beginnen: je raakt eraan verslingerd en het is nog erg leuk ook en past natuurlijk prima bij schaatsen. Maar een nadeel blijft: het kost toch meer tijd dan hardlopen om hetzelfde resultaat te bereiken. De grote test ligt daarvoor nog in de toekomst: het komend seizoen. We zullen zien.

Nog één ding over het fietsen en onze club: de 11-stedentocht ligt zeer dicht bij ons, fietsen ligt erg dicht bij het schaatsen. Volgens mij zou het erg leuk zijn om met de club de 11-stedentocht op de fiets te gaan rijden, ik meen dat die gereden wordt altijd met Hemelvaart of Pinksteren. Natuurlijk moet het wel georganiseerd worden, maar er zijn misschien een aantal leden die dat leuk vinden. Het is maar een idee?

Met de club is het de laatste maanden wat rustig geweest. Maar dat is eigenlijk elk jaar wel zo. Als het goed is, gaan we nu dit jaar genieten van wat de website ons te bieden heeft. Als bestuur gaan we verder met de lijnen die we dit jaar uitgezet hebben: meer structuur, meer contact met de commissies en ook naar buiten toe meer ons gezicht laten zien. De contacten met de gemeente (Stichting Amstelveens Sportbedrijf) zijn ook weer wat aangehaald.

Heel aardig is daarbij dat de Stichting Amstelveens Sportbedrijf best wel wat ideeën heeft (ook) over het schaatsen, namelijk als onderdeel van een multifunctioneel sport-gebeuren bijvoorbeeld bij de Sportlaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan drie maanden ijs(!) verlicht en al in de wintermaanden, waarbij wij een rol zouden kunnen spelen in combinatie met fitness, fietsen en lopen, die andere verenigingen daar bieden. Misschien nog wilde ideeën, maar toch wel aardig om eens je gedachten over te laten gaan. Het maatschappelijk klimaat maakt het in ieder geval wel dat schaatsen momenteel behoorlijk in de picture staat en de politiek wil best wel graag dat de jeugd met het schaatsen in aanraking kan komen (zeker nu er geen winters meer zijn).

Maar jullie begrijpen wel dat dit mooie zaken zijn om als het bestuur eens het hoofd over te buigen. Nu speelt er in ieder geval (nog) niks, in het Amstelveentje lees ik dat de druk op de Sportlaan door de geluidscontouren van Schiphol (dus bebouwing) en het sportgebeuren verplaatsen naar de Legmeerpolder weer aan de orde is. Kortom, als bestuur moeten we deze ontwikkelingen goed volgen en zorgen dat we er op tijd bij zijn als er echt wat gaat gebeuren.

Op 5 september jl hadden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naar mijn mening een prima vergadering: de cijfers waren weer netjes (hulde aan Johan) , de bestuursfuncties zijn weer ingevuld en de betrokkenheid van de aanwezige leden was weer groot.

Even twee dingen eruit halen: volgend jaar gaan we de jaarvergadering weer houden aansluitend aan het eind van het seizoen, dus in juni 2006 . Dat is een veel logischer moment.
Dan hebben we als bestuur aangegeven dat we op middellange termijn voor verjonging van het bestuur willen gaan. Met name Johan draait bijna zijn hele leven in het bestuur mee en vroeg of laat moet er toch opvolging gaan plaatsvinden. De komende jaren zal een van onze speerpunten dus zijn om op termijn (3-5 jaar) nieuwe kaderleden te recruiteren (wat een woord hè). Heb je interesse, laat dan wat van je horen, wellicht kun je dan door iets projectmatigs/tijdelijk te doen eens wennen aan een bestuursfunctie binnen de club (bestuur/commissie?).

Wel, dit is wel even genoeg weer voor dit moment. Vanaf 1 oktober(!) kunnen we alweer de baan op. Gelukkig alweer, want daar doen we het toch allemaal voor. Alvast vanuit hier een bedankje voor iedereen die er voor zorgt of gezorgd heeft dat wij de abonnementen en dergelijke allemaal weer op tijd binnen hebben. Hopelijk gaan we nu toch eens een mooie winter tegemoet!

Tot ziens op de baan!

Ton Post
Voorzitter De PoelsterTee Cee talk
Mededelingen van de technische commissie

Onduidelijkheid in septembernummer Poelstem:

In de Tee Cee Talk stond op blz. 4 een stukje dat niet duidelijk is overgekomen.
Er was te lezen:
De Poelster heeft op het M07-uur alvast extra abonnementen aangevraagd.
Hiermee willen we speciaal voor de jeugd een extra mogelijkheid bieden.
Jaap Eden hanteert al jaren de regel: op de recreatieschaatsuren mogen geen houders van licenties rijden. Het is echter al een paar jaar oogluikend toegelaten, omdat het aantal beschikbare abonnementen tijdens de trainingsuren niet voldoende was. Echter, er is weer plaats; dus wordt het niet meer toegestaan door het Gewest NH/U en de directie van de Jaap Edenbaan. Het uur is bestemd voor toerschaatsen en niet voor trainingen!
Wel is het komende winter als proef toegestaan om jeugdleden van 12-16 jaar die voorheen op het jeugdschaatsen hebben gezeten, en die geen wedstrijden willen rijden (en derhalve ook geen licentie hiervoor hebben), op de recreatieschaatsuren te laten schaatsen, uiteraard onder begeleiding. Dit om de jeugd niet verloren te laten gaan voor het schaatsen. De uren en prijzen zijn op dit ogenblik nog niet bekend.

Een hopelijk wat duidelijker versie volgt hieronder:
De Poelster heeft op het zaterdagse M07 (KNSB)-uur alvast extra abonnementen aangevraagd.
Hiermee willen we speciaal voor de jeugd een extra trainingsmogelijkheid bieden.

Beleidswijziging met betrekking tot recreatie-uren:
Jaap Eden hanteert al jaren de regel: op de recreatieschaatsuren mogen geen houders van licenties rijden. Het is echter al een paar jaar oogluikend toegelaten, omdat het aantal beschikbare abonnementen tijdens de KNSB-trainingsuren niet voldoende was. Echter, er is weer plaats; dus wordt het niet meer toegestaan door het Gewest NH/U en de directie van de Jaap Edenbaan.
De recreatieschaatsuren zijn bestemd voor toerschaatsen en niet voor trainingen!
Wel is het komende winter als proef toegestaan om jeugdleden van 12-16 jaar die voorheen op het jeugdschaatsen hebben gezeten, en die geen wedstrijden willen rijden (en derhalve ook geen licentie hiervoor hebben), op de recreatieschaatsuren te laten schaatsen, uiteraard onder begeleiding. Dit om de jeugd niet verloren te laten gaan voor het schaatsen. De uren en prijzen zijn op dit ogenblik nog niet bekend.

Seizoensopening

Zie de Poelster website voor nieuws over de seizoensopening op 30 september.

Abonnementen seizoen 2005-2006
Er zijn dit seizoen wederom geen knelpunten bij de toewijzing van abonnementen voor de licentiehouders.
Integendeel, we houden abonnementen over. De stand per 11 september is:

Trainingsuur Aanmeldingen Beschikbare plaatsen
Di-1: 24 28
Di-2: 20 22
Wo: 26 30
Vrij: 5 5+1 (extra)
Zat: 27 41


Een kleine stijging ten opzichte van vorig seizoen. Helaas halen we niet het aantal beschikbare plaatsen, dus de druk op inleveren zal groeien. Maar afwachten hoeveel abonnementen we volgend seizoen minder zullen krijgen.
Met name op het zaterdaguur is er een groot gat tussen beschikbare plaatsen en de daadwerkelijke aanmeldingen. De gat is ontstaan doordat het aantal aanmeldingen voor de extra trainingsmogelijkheid voor de jeugd zeer miniem was. Er kan dan ook geen aparte trainingsgroep worden gevormd.

De aanvragen voor de recreanten zijn nog niet helemaal rond.
De recreanten krijgen op hun huisadres bericht, dat wil zeggen: als je de rekening binnen krijgt, is dat het bewijs dat je een plek hebt.

Oproep: Allen die nog een abonnementskaart in bezit hebben, die niet geldig is voor komend seizoen, deze kaart alsjeblieft inleveren bij Johan de Weerdt, in verband met het statiegeld.

Toegang op de baan
De baan opent al op 1 oktober, zomer en weder dienende.
Aangezien het in het begin van het seizoen telkens weer een hele toer is om eenieder tijdig van haar/zijn abonnement te voorzien, is er al jaren sprake van een gedoogperiode.
Maar let op! Deze gedoogperiode duurt slechts 1 week, dus vanaf 8 oktober geen toegang meer zonder geldig abonnement.
Men zal ook strenger gaan optreden in gevallen van vergeten. Was het vorig seizoen nog vaak mogelijk om toch binnen te komen, komende winter geldt: geen abonnement, dan niet naar binnen. Dit geldt ook voor wedstrijden!
Overigens: meerdere keren achtereen met hetzelfde abonnement binnen komen zal niet lukken.

Aan- en afmelden voor wedstrijden
Aanmelding voor alle wedstrijden geschiedt ook komend seizoen weer via je trainer.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan ook afmelden via je trainer. Als deze verhindering zich op het laatste moment voordoet, dan afmelden bij Aije Simons (tel. 0299-351234) wat de wedstrijden van de Jaap Edenbaan betreft, en bij Bob Schrage (tel. 020-6452126) voor de interclubwedstrijden.
Betreft het echt een allerlaatste-moment-verhindering, dan afmelden bij de betreffende baan. Het teefoonnummer voor het Jaap Eden jurylokaal is: 020-6683068.

Wedstrijdrooster Jaap Edenbaan
De vergadering van de baancommissie is te laat gehouden om nog tijdig informatie over de wedstrijden in dit Poelstemnummer te krijgen.
Het wedstrijdrooster is dan wel niet bekend, maar de eerste week bestaat er altijd een vrije inschrijving.
Dat betekent dus dat je al wedstrijden kunt rijden vanaf zaterdag 1 oktober (vervolgens dan zondag en woensdag).
Je kunt je voor deze eerste week direct aanmelden bij  Aije Simons.
Marathonrijders: jullie inschrijvingen zijn rond; zie voor uitgebreide informatie elders in deze Tee Cee Talk.
Actueel nieuws uiteraard op de Poelster website.

Extra (overdekt) ijs
We hebben nog geen concrete afspraken kunnen maken, de onderhandelingen zijn gaande.
Vanuit Breda hebben we te horen gekregen dat het nu vrijwel onmogelijk is om nog wedstrijdijs te huren. Er lijken nog wat uurtjes over te blijven in de nachten van zaterdag op zondag …
Wie daarin nog zin heeft, we horen het wel.

Trainingsgroepen:
Hieronder vind je de indeling per trainingsuur. Op de baan horen jullie bij welke trainingsgroep je bent ingedeeld.
Mocht je naam er niet bij staan, of je ziet een andere onjuistheid, neem dan onmiddellijk contact op met Ada Zwaal, tel. 020-6471770.

Dinsdag 1 (kode M01) ; tijd 16:55 – 18:00
Trainers: Aije Simons en Petra Simons

Dinsdag 2  (kode M02) ; tijd 18:20 – 19:20
Trainers: Aije Simons, Peter de Kuiper

Dinsdag Recreanten ; tijd 19:40 – 20:40
Begeleiders: Aije Simons, Peter de Kuiper, Marijn Koopmans

Woensdag (kode M03) ; tijd 19:40 – 20:50
Ron Ket  (Erik Vermist)
 
Vrijdag (kode M04) ; tijd 18:10 – 19:15
Geen begeleiding

Zaterdag (kode M07) ; tijd 17:50 – 19:00
Aije Simons en Cor Zwaal
Op zaterdag 15/10 verschuift de training van 17:45 naar 16:30 uur, i.v.m. een landelijke marathon.

Zondag Recreanten ; tijd 18:20 – 19:20
John Backer en Ton Vrolijk

Voornaam
Achternaam 1e abonn.
2e abonn
Paul
Adelaar DI-1
Michiel
Asbeck WO
John
Backer WO ZAT
Marcia
Backer WO ZAT
Derk Abel
Beckeringh DI-1
Esther
Borren DI-1
Femke
Bekius DI-2 VRIJ
Thijs van Bemmel DI-2
Freke
Benoist  DI-1

Stephanie
Berentsen DI-2
Jan van den Berg van Sapaoera DI-2
Jeike
Biewenga DI-2
Chris van Bijlert DI-2 ZAT
Arie
Blijleven DI-2
Nel
Bolt-Klugkist WO ZAT
Eshter
Borren DI-1
Pieter
Bosse WO
Johan van den Braber WO
Bert van den Broek WO
Sandra
Burgerhout DI-2 ZAT
Niels le Cointre DI-1
Rosa van der Dijkstra DI-1
Sophie
Döpp DI-1
Bo
Folkertsma DI-2 ZAT
Bouke van Gosliga WO ZAT
Renske
Hoefsloot DI-2
Tamar
Hoefsloot DI-2
Carlo de Horde WO
Jacqueline
Hugtenburg DI-1
Sander van Iersel DI-1 ZAT
Kees
Ikelaar WO VRIJ
Gemma
Ikelaar DI-2 VRIJ
Anke Petra
Jellema WO
Ron
Ket WOT
Timo
Ket WO ZAT
Romke
Koch ZAT
Melle
Koch ZAT
Koen
Koch ZAT
Els
Koopmans-Hofdijk
DI-2
VRIJ
Boy
Kramer
DI-2
VRIJ
Peter de Kuiper DI-2T ZAT
Jarno
Kuyvenhoven DI-1
Jelle ter Laak WO
Anouk ter Laak WO
Kees de Lange WO ZAT
Maarten de Lange DI-2 ZAT
Berend Jan
Langenberg WO
Maarten
Lindeboom WO
Mark
Mieras WO
Dion
Nicolaas WO
Jan
Oliemans WO
Marleen
Oostenrijk ZAT
Gert Jan
Oostenrijk ZAT
Janneke
Oostenrijk ZAT
Jane
Overhaus DI-1
Lida den Ouden DI-2
Paco
Palman ZAT
Frank van der Pijl  WO
ZAT
Yara
Rietdijk ZAT
Jessy
Rietdijk DI-1
Jonne
Rietdijk DI-1
Gerard
Rietveld WO
Rui
Roosien DI-2
Tiago
Roosien DI-1
Sebastiaan
Sap DI-1
Gideon
Sap DI-1
Harry van der Scheur WO
Milou
Schleeper DI-1
Bob
Schrage ZAT
Leon
Schrage WO ZAT
Taco
Schrage WO ZAT
Margret
Schuit WO
Indra
Silva ZAT
Petra
Simons DI-1T ZAT
Aije
Simons DI-1/2T ZATT
Boris
Staal DI-2
Laurens
Stam DI-1
Maxime
Verbeij DI-1
Stijn
Verbeij DI-1
Erik
Vermist WO
Manon
Vlug DI-2
Heleen
Vrolijk WO ZAT
Ton
Vrolijk WO ZAT
Milan
Vugt DI-1
Kevin van Wees DI-1
Evelyn
Wielenga DI-2
Lily
Ziegler DI-1
Cor
Zwaal ZATT

Marathons
Er zijn enige veranderingen ten opzichte van vorig seizoen:
De dames 1: De landelijke dames en de regio dames (5 banentoernooi), rijden mee met de Heren C2 rijders (wel met een eigen klassement).
Als er nog dames zijn die met deze competitie willen en kunnen meedoen dan graag snel opgeven bij Ada Zwaal.
Rijdsters die goed presteren in het 5 banentoernooi kunnen worden opgenomen in de baanselectie.
De dames 2 bestaan uit de overige categorieën, uitgezonderd de veteranen dames. Indien je dit jaar voor het eerst veteraan bent en je wilt naar de dames 3 dan graag opgave bij Ada Zwaal.
De dames 3 bestaat uitsluitend uit dames veteranen. Dames veteranen mogen ook uitkomen bij de dames  1 of  2, als je dat wilt dan even opgeven.

Heren C3.
De eerste 10 zijn ingedeeld bij de C2.
Heren C2.
De eerste 10 zijn ingedeeld bij de C1.
Heren C1. Rijders die in het 5 banentoernooi goed presteren kunnen worden opgenomen in de baanselectie.
Landelijke B rijders rijden mee onder landelijk nummer.
Heren veteranen 2
De eerste 10 zijn geplaatst in de veteranen 1.
Heren veteranen 1.

Goed presteren in het 5-banen toernooi geeft recht op het meedoen met het NK veteranen en op de landelijke finale aan het eind van het seizoen.
Voor alle categorieën en voor alle rijders geldt indelingen onder voorbehoud van wijzigingen. Als je het ergens niet mee eens bent of je wil je opgeven of afmelden, dan graag melden bij Ada Zwaal.
Voor alle wedstrijdsecretarissen en alle andere rijders: Wil je rechtstreeks gemaild krijgen, waaronder in het seizoen de uitslagen, en je hebt geen nieuwsbrief op je mailadres ontvangen, dan een mailtje naar Ada Zwaal en zij zorgt voor toevoeging aan het bestand.

De nieuwe indeling van de rijdsters en rijders in het seizoen 2005/2006

Cat. Beennummer Wedstrijdnummer Naam
C2 8 AM00600 Frank v.d. Pijl
C3 47 AM00577 Leon Schrage
D1 8 AM00536 Sandra Burgerhout

22 AM00578 Marcia Backer
D2 50 AM00546 Nel Bolt
V2 21 AM05603 Ton Vrolijk

41 AM00704 Arie Blijleven

45 AM00543 Paco Palman

65 AM00577 John Backer

Bob Schrage

Van het net geplukt

'IJsbaan op tijd klaar'

(AD) Bouwvakkers werken met man en macht aan de Torino Oval. Volgens de
organisatoren is de Olympische ijsbaan op tijd klaar voor de World Cup in december. Het eerste laagje ijs is gisteren aangebracht. Het gebouw van de Olympic Oval is inmiddels wind- en waterdicht, bezweert Luciano Barra.
'Anders kunnen we natuurlijk geen ijs maken. Het is in Turijn op het ogenblik 26 graden. Met de deur van de koelkast open houd je ook geen dranken koel', zegt de plaatsvervangend directeur van het organisatiecomite Torino 2006. Hij verduidelijkt dat alle voorbereidingen op schema liggen. De openbaring van een foto van het desolate ijspaleis is volgens hem een momentopname, die naar zijn mening geen recht doet aan de voortschrijdende werkzaamheden. 'Er is inderdaad nog een hoop werk te doen, maar ik verzeker iedereen dat de hal op 4 december helemaal gereed is. In het weekeinde van 9 december zijn we klaar om de testwedstrijd in het kader van de Essent ISU World Cup te houden. Natuurlijk komen dan kinderziekten aan het licht, maar daarna hebben we tot aan de opening van de Winterspelen nog twee maanden de tijd om alles in orde te brengen.'
Over de ijskwaliteit hoeft niemand in te zitten, hoewel iedere schaatser weet hoe fnuikend stof kan zijn voor de ijsvloer. 'We hebben specialisten uit Calgary ingehuurd. Die weten wat ijs maken is. In elk geval ben ik blij dat de technische installatie naar behoren functioneert. We kunnen ijs maken en er kan binnenkort worden geschaatst.'


 Krook maakt zich zorgen over piste

Topsportcoördinator Ab Krook van de KNSB is niet te spreken over de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen in Turijn. Krook heeft deze
week de gisteren in onze krant gepubliceerde foto gezien, waaruit blijkt dat de Torino Oval nog lang niet klaar is. 'De hal wordt pas eind november opgeleverd. Dat is natuurlijk niet in de haak in een Olympisch seizoen', aldus Krook. Hij zegt dat een inspectie in Turijn op dit ogenblik niet veel zin heeft. 'Ik heb geen behoefte om op een bouwstelling te gaan kijken.' Krook vindt het onbegrijpelijk dat niemand van de schaatsers in staat is geweest te trainen in de hal waar over 148 dagen het eremetaal wordt verdeeld. 'Het zou volstrekt normaal zijn geweest als we er vorig jaar een World Cup zouden hebben gereden. Dat moet als je topsport serieus neemt. Ik sprak van de week met Maurizio Marchetto, de Italiaanse bondscoach. Hij had natuurlijk graag zijn team klaargestoomd in Turijn. Ook hij kan pas eind november, begin december in de hal. Van thuisvoordeel is voor de Italianen geen sprake.' Krook zegt dat het bouwstof ook voor hem de grootste zorg is. 'Dat stof hoopt zich op in zo'n gebouw en slaat neer op en in het ijs. Het duurt een jaar voordat het eruit is. Wanneer wordt gezegd dat in Turijn misschien een methode wordt gebruikt die het ijs vrij van stof houdt, dan kan ik alleen maar antwoorden dat “misschien” niet bestaat in de topsport.''Goed begin bij TVM!'

Uit de TVM Actueel 144


'Op het moment dat ik dit schrijf bevinden we ons in Hamar. Hier in Noorwegen staat de fantastische ijshal het 'Vikingskippet' waar Johann
Olav Koss geschiedenis schreef door in 1994 op schitterende wijze drie gouden medailles te winnen. Dat heeft, hoe jong ik ook was, op mij een onuitwisbare indruk gemaakt. Het is heel apart om hier nu in deze beroemde hal te mogen trainen. Nu de zomer in Nederland totaal in het water valt, vind ik het ook niet erg om maar gewoon keihard te trainen. Dat doen we hier in Noorwegen dan ook. In de ochtenduren eerst de ijsbaan op en daarna, of fietsen, of krachttraining met onze fantastische krachttrainer Jim.

Ik kan me voorstellen dat u het vreemd blijft vinden om te lezen dat die
schaatsers alweer op het ijs staan, terwijl veel Nederlanders dromen van witte stranden en palmbomen. Wij als schaatsers weten niet anders. Het is alweer de tweede periode op het ijs. Eind juni, begin juli was er ook in Heerenveen op Thialf al ijs en we hebben de nodige meters al gemaakt. Een mooie basis voor een lang Olympisch seizoen!

Als nieuweling in de TVM schaatsploeg ben ik fantastisch opgevangen. Je mag dan wereldkampioene junioren zijn, het is toch altijd apart als je tijdens een eerste diner ineens aan tafel zit met bekende toppers als Jochem Uytdehaage, Gerard van Velde, Carl Verheijen en Renate Groenewold.

De acceptatie was er meteen en je kunt heerlijk jezelf zijn. Binnen de groep zijn er ook allerlei stopwoorden ontstaan als 'top'. Dat gebruik ik nu maar steeds. Daarmee kan ik ook goed aangeven hoe ik het hier naar mijn zin heb! Trainen is hier ook maatwerk, met Gerard Kemkers en alle deskundige begeleiders om hem heen. Ik kon gemakkelijk instappen. Die professionaliteit is ook de reden geweest dat ik voor de TVM schaatsploeg heb gekozen. De ploeg geldt in het schaatsen als 'de' ploeg. Het is leuk als je daar bij mag horen.

Ik weet dat er dit seizoen veel van mij verwacht wordt. Die druk is er, maar ik schaats in de eerste plaats voor mezelf en dan pas voor de media.
Als ik goed ben, dan ben ik goed en ik zal er alles aan doen om zeker straks tijdens EK, WK en Olympische Spelen zo goed mogelijk te zijn. Ik geloof in de kracht van positieve energie. TVM verzekeringen is ook een fijne sponsor. Het is officieel geen familiebedrijf, maar voelt wel zo. Dat heb ik al gemerkt bij mijn rondleiding en de kennismaking met de medewerkers. Tenslotte vind ik het leuk dat het damesschaatsen in Nederland weer leeft. Een paar jaar geleden moest er ineens een onderzoek komen door de bond, omdat het zo slecht zou gaan. Onzin, vond ik toen ook al. Met teamgenoot Renate Groenewold, met Wieteke Cramer, met Monique Kleinsman, met Barbara de Loor en met Gretha Smit kunnen we het de wereldtop dit seizoen heel moeilijk maken. Ik verheug me daar nu al op.'

Ireen Wüst

Van het net geplukt door Rinus NieuwstadGedachten in gedichten

Wie van schaatsen houdt, doet er aardig aan zich ook eens een beetje te verdiepen in de tweede taal van ons land. Ik heb het uiteraard over het Fries, de moedertaal van zovele schaatsliefhebbers.
Probeer eerst het Fries eens te lezen en kijk dan pas naar de vertaling.

iis

hoe rieden wij tegearre oer ’t swarte iis,
mei ’t witte skraabsel waaiend fansiden!
hoe seagen wij ús eigen byld gliden,
manmoedich ús slaggen slaand, ûnder ús.

hoe frij ha wij swalke op ús tochten,
do nêst mij, licht foaroer, ’t each op ‘e kym,
de witte lanne ljochtsjend en de skyn,
fier, fan ljochte fierten dy’t wij sochten

en fûnen faak. ‘k ha dij ek sjoen tsjin mear
as mânselhege reiden dy’t bûgend
en rizend erearing dij betsjûgjend,
dij oanbeaën, prinsesse (fan alear,

fan ‘n blau, waarm ryk… of eigen fabelwrâld?)
en ‘k a myn waarme hannen op it iis
lein, en ynswart hat it winterskrift ús
sein: tin is de grins en de djipte kâld.


Geart fan der Mear