De Poelstem

IN DIT NUMMER, november 2004, nummer 2

Voorwoord

Marathonschaaten

Tee Cee Talk

Rondje 325

Wedstrijduitslagen '04/'05

Poelster op Internet

Van het net geplukt



Voorwoord   
 
 

 
 



Beste schaatsvrienden,

Gisteren was het toch alweer zover: met prachtig weer hebben we de eerste rondjes op de Jaap Eden gedraaid. Je kijkt er maanden naar uit en dan ineens is het weer zover en denderen we weer het schaatsseizoen in. Genieten dus maar. Onze trainer Peter de Kuiper introduceerde trouwens een (voor mij) nieuw begrip op de baan, namelijk ‘heupinzet’. Het heeft iets heel bekends vanuit de wintersport-wereld, ik meen ‘Stockeinsatz’, maar het sloeg onmiddellijk in als een bom en liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Dus allemaal (tenminste onze recreatiegroep) aan de heupinzet dit jaar!

Zo’n twee weken geleden heeft Rhian Ket trouwens onze seizoensopening veel kleur gegeven met een wervelend en vrij direct verhaal over de wereld van de schaatstop. Wat een verhaal, het leek (en is) ook wel een jongensdroom als je dat zo aanhoort. Ik hoorde trouwens dat Rhian vorig jaar nog een wat bedeesde jongen was, maar nu na één jaar omgaan met Gianni Romme en Marc Tuitert zie je hoe hij zich sterk heeft ontwikkeld tot een (jonge) vent die er echt staat. Klasse Rhian en hartstikke leuk zoals je ons enthousiast vertelde over je trainingskampen, rondetijden (o, wat vreselijk snel …) en je ambitie om wereldkampioen te worden. Hoewel je het zelf niets vond, stel ik toch voor dat wij binnenkort maar een supportersvereniging gaan oprichten, zodat wij je, als het zover komt, in Heerenveen in groten getale kunnen aanmoedigen. In ieder geval voor dit jaar veel succes en geef je je website nog door aan de club?

Dan hebben we ook de eerste bestuursvergadering gehad. Het is natuurlijk nog even wennen voor mij, maar de eerste vergadering mocht er meteen wel zijn. Ik zal er een paar zaken uit noemen. Over de gehele linie (van jeugd- tot wedstrijdschaatsen) neemt de belangstellling voor het schaatsen wat af. Dat is niet alleen zo bij De Poelster, maar een brede ontwikkeling. We hebben simpelweg weer eens een goede winter nodig! Maar daarnaast speelt wel dat volgend jaar ijsbanen opengaan in Hoorn en Alphen aan den Rijn. Dat betekent zeker dat clubs de Jaap Edenbaan gaan verlaten en er wellicht druk gaat ontstaan op (gunstige) ijsuren, wat weer indirect ons belang en voortbestaan zou kunnen bedreigen. Met andere woorden, dit is wel een punt van zorg waar het bestuur aandacht aan moet geven. Dan willen we de komende tijd meer aandacht gaan besteden aan de taken van het bestuur en de commissies. In de volgende vergadering gaan we ons daar eerst eens in verdiepen. Er is in het verleden al van alles over geroepen en geschreven. Dus eerst gaan we ons hierover een beeld schetsen en dan daarna met elkaar (commissies en bestuur) verder om dit in te vullen. Ten slotte nog twee kleine zaken die op de agenda gaan komen de komende tijd: we denken aan een zogenaamde website-commissie. Heb je interesse hierin, mail me dan! En daarnaast zijn de eerste, héél voorzichtige ideeën neergelegd om te onderzoeken of de exploitatie van een landijsbaan in Amstelveen tot de mogelijkheden behoort? Onderwerpen genoeg dus.

Met vriendelijke schaatsgroeten,


Ton Post,
voorzitter De Poelster
e-mail: tonpost@euronet.nl




Marathonschaatsen

Marathonschaatsers opgelet:

De rijders moeten allemaal beenbeschermers, muts en handschoenen bij zich hebben.
De achterkant van de ijzers moeten afgerond zijn.

Ada Zwaal



Tee Cee talk

Trainingsgroepen

Het kan haast niet anders of alle abonnementshouders moeten nu toch ten minste één keer op het ijs hebben gestaan. Je hebt dan ook je plekje in een trainingsgroep gevonden en de trainer/begeleider van die groep ontmoet. Inderdaad, het is toch weer voor elkaar gekomen, er is voldoende kader aanwezig.
Na een brainstorm met alle trainers/begeleiders, waarbij ook de man van het verruilde trainersjasje ( Gerard Rietveld) en Els Koopman aanwezig waren, zijn we eruit. Cor Zwaal zal Dries Bakker aanvullen op de woensdagen. Gerard is bereid om, mocht het toch nog een keer knel lopen, een waarneming te doen. Els wilde de dinsdagbegeleidingsvacature van het recreantenuur invullen, mits ze vervoer na afloop kon regelen. Na een bespreking in huiselijke kring bleek haar zoon, Marijn (hij traint zelf met de IJsfaciliteitenselectie) er erg veel zin in te hebben. En zo is geschied; de recreanten worden op dinsdag begeleid door Aije, Peter, en Marijn, met vaste invaller John Backer.
We zijn natuurlijk al deze Poelsterren dank verschuldigd dat zij zich weer voor de verbetering van ons aller schaatstechniek en –conditie gaan inzetten.

Overdekt hardrijden

We hebben met de grootste moeite nog een gaatje op de baan in Breda gevonden. Het is nog niet officieel. Maar noteer maar alvast in je agenda: Zaterdagavond 27 november. Vooralsnog is dat de enige mogelijkheid voor een overdekte clubwedstrijd (samen met Nooitgedacht Wilnis).
Afstanden: De klassieke afstanden, en keuze afstand indien mogelijk.
Deelname: Open voor licentiehouders en recreanten.
Vervoer: Op eigen gelegenheid.
Verdere mededelingen volgen op de baan via je trainers/begeleiders.

Aan- en afmelden voor wedstrijden

Aanmelding voor alle wedstrijden geschiedt ook komend seizoen weer via je trainer.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan ook afmelden via je trainer. Als deze verhindering zich op het laatste moment voordoet, dan afmelden bij Aije Simons (tel. 0299-351234) wat betreft de wedstrijden van de Jaap Edenbaan, en bij Bob Schrage (tel. 020-6452126) voor de interclubwedstrijden.
Betreft het echt een ‘allerlaatste-moment-verhindering’, dan afmelden bij de betreffende baan. Het telnr. voor het Jaap Eden jurylokaal is: 020-6683068.
Attentie: Opgeven voor een wedstrijd is NIET vrijblijvend. Opgeven = komen, tenzij natuurlijk overmacht geldt. Het alsnog afzien van een wedstrijd (na de sluitingstijd) is erg onplezierig voor de mensen die dat toch allemaal maar organiseren en voor jullie naar de baan komen. Bovendien kan er dan niet of nog maar beperkt gezocht worden naar vervangers. De baancommissie zorgt namelijk dat eventuele openstaande plekken voor de combinatiewedstrijden nog worden ingevuld. Dat is belangrijk om de bezetting van het ijs op peil te houden. Afmelden op het laatste moment betekent bovendien dat je tegenstander alleen moet rijden.

Wedstrijdrooster Jaap Edenbaan

In het seizoen 2004-2005 wordt wederom het combinatiesysteem gehanteerd. De wedstrijden zijn in blokken verdeeld, waarvoor één of meer clubs een vast aantal plaatsen krijg(t)(en) toegewezen.
Dit geeft enerzijds gelegenheid om met je eigen clubgenoten een wedstrijd te rijden, maar anderzijds ook de verplichting om de ruimte te vullen. Dus, geef je ten minste een of twee keer op. Er zijn nu al Poelsterren die meerdere wedstrijden hebben gereden, en die willen ook hun andere clubleden wel eens op een wedstrijd tegenkomen!
Het wedstrijdrooster is in te zien op het web. De baancommissie Jaap Eden heeft een website waarop alle wedstrijden staan vermeld. Ook de uitslagen kun je, meestal enkele dagen na de wedstrijd, inzien. Tegenwoordig kun je zelfs nakijken wie zich voor een bepaalde wedstrijd heeft ingeschreven.
Adres: www.baancommissieamsterdam.nl. Daar vind je trouwens ook de link naar verenigingen en de Poelster website.
Elders in deze Poelstem vind je de indeling tot einde 2004 afgedrukt

De Jaap Edenbaan wedstrijden

Marathons

Vrijwel elke week, op de woensdagen, zijn er marathons voor de jeugd, en op de vrijdagavonden voor volwassenen.

De combinaties (Lange baan (neo)senioren + JunA):

Er zijn dit seizoen voor de Poelster weer 6 combinatiewedstrijden gepland.
Voor deze wedstrijden zijn er voor de Poelster 12 of 14 plaatsen gereserveerd. Hebben we dit aantal bereikt dan hangt het van de deelname van de andere verenigingen af of er nog extra plaatsen zijn. Als er plaats is kan je ook met de wedstrijden van andere combinaties mee doen. Opgaven uiterlijk dinsdag voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

Jeugd Pup-JUNB:

Elke week wedstrijden op zondagen en woensdagen, zie het rooster.

Het rooster tot einde 2004:

Aantekening: Nadat we de reservering voor Breda hadden gedaan, bleek het Jaap Eden rooster
gewijzigd. In het voorlopige rooster stond 4 december voor ons derde blok, dat is nu 27 november.
Uiteraard gaan we proberen of we nog kunnen ruilen.



Rondje 325

De baan is nog maar net open, maar de eerste uitslagen zijn al weer binnen. Het was natuurlijk weer de harde kern die in het eerste weekend dat de baan open was, aan de start verschenen. De beste prestatie kwam op naam van Boy Kramer, die op de 1000 m zijn tijd aanzienlijk verbeterde en uitkwam op 1.37.65.
Boy maakt nu deel uit van de C-klas en krijgt nu de mogelijkheid om onder betere (rustigere) omstandigheden te trainen.
Verder slaagde niemand er in om, zo vroeg in het seizoen, in de buurt van zijn/haar pr’s te komen.
Helaas werkt mijn SARA thuisprogramma nog niet en heb ik minder mogelijkheden om uitslagen gereden op andere banen te vinden. Rhian Ket stond wel op de deelnemerslijst van de plaatsingswedstrijden die op 2 en 3 oktober in Nijmegen zijn gehouden, maar ik kwam hem in de uitslagen niet tegen.
Ik ga ervan uit dat binnen niet al te lange tijd mijn SARA programmea weer draait en ik jullie in de Poelstemaflevering van december uitgebreid verslag kan doen van alle verrichtingen.

Rinus Nieuwstad



Wedstrijduitslagen ’04/’05

In dit overzicht zijn, voor zover bekend, de wedstrijden tot en met 11 oktober 2004 opgenomen.

Datum: 2-10-04     Amsterdam    Vrije inschrijving                    Wedstrijd 13/14

Nr Deelnemer Cat 100m 300m Totaal






4 Jessy Rietdijk DC1 1:07.44 39.11 132.623






6 Yara Rietdijk DB1 1:15.14 43.27 147.256

Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal






3 Sandra Burgerhout DSA 52.08 1:45.84 105.000
9 Bo Folkertsma DC2 56.37 1:57.25 114.995
12 Jessica van der Eijk DSA 57.62 2:08.74 121.990

Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal






7 Kees de Lange HVB 50.25 1:40.37 100.435
9 Chris van Bijlert HN2 49.30 1:47.25 102.925
14 Maarten de Lange HC2 1:05.66 2:14.61 132.965

Datum: 3-10-04     Amsterdam    Vrije inschrijving          Wedstrijd 16/17

Nr Deelnemer Cat 500m 300m Totaal






1 Indra Silva DC1 1:07.85 42.00 137.850

Nr Deelnemer Cat 500m 1000m Totaal






18 Sandra Burgerhout DSA 54.00 1:49.21 108.605

Bo Folkertsma DC2 57.14
57.140
 
21 Boy Kramer HC1 46.50 1:37.65 95.325
29 Jan van de Berg v. Saparoe HC2 48.69 1:41.52 99.450
40 Maarten de Lange HC2 1:03.16 2:07.69 127.005

Mochten er uitslagen ontbreken, of tijden niet kloppen, laat mij dat dan even weten.


Rinus Nieuwstad



Poelster op Internet


Ik heb inmiddels vernomen dat het bestuur de domeinnaam www.poelster.nl heeft laten registreren. Dat betekent, dat zodra er een overeenkomst met een provider gesloten is, de homepage van de Poelster te vinden zal zijn op bovengenoemd adres. Tot die tijd kan je de Poelster nog bereiken via:
www.xs4all.nl/~eelcon/poelster/

De baancommissie van de Jaap Edenbaan heeft een geheel vernieuwde site. Op het wedstrijdrooster kan je nu ook de deelnemers (opgave), uitslagen en foto’s van wedstrijden vinden. De site van de baancommissie is te bereiken via:
www.baancommissieamsterdam.nl/

Rinus Nieuwstad


Van het net geplukt
Schaatsmarathons niet door ISU serieus genomen

ALKMAAR (ANP) - De internationale schaatsunie (ISU) neemt het oer-Hollandse marathonschaatsen niet serieus. Dat vindt Heinze Bakker, de voorzitter van de sectie marathon. Hij deed zijn uitspraken tijdens de jaarlijkse ploegpresentatie woensdag. De voormalig tv-commentator was de afgelopen twee jaar op zoek naar internationale erkenning voor zijn favoriete discipline. Vorig jaar boekte hij een klein succesje toen na de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen een demonstratiemarathon plaatsvond.

Iedereen was blij en vrolijk na de eerste opstap die moest leiden naar de internationalisering. Maar in Alkmaar, waar woensdag de eerste marathon
van het seizoen wordt verreden, maakte Bakker bekend dat hij een nederlaag had geleden. ,,We hebben een blauwtje bij de ISU gelopen. De demonstratiemarathon is namelijk geschrapt van de kalender. Men vindt de marathon niet interessant. Als reden werd opgeven dat de marathon tijdens de World Cup in Heerenveen de aandacht van het langebaanschaatsen teveel afleidde.'' Bakker en zijn aanhang zitten nu op een dood spoor. ,,Ook bij de KNSB kunnen ze niets voor ons doen. De marathon valt onder de breedtesport en dat betekent dat de marathon-schaatsers formeel niet als topsporters worden gezien.'' De preses hoopt nu volgend seizoen een wereldbekercircuit voor buitenlandse natuurijsklassiekers te kunnen presenteren. ,,Daar moeten we sponsors voor zoeken. Het gereis van het A-peloton mag niets kosten, anders beginnen we er niet aan'', zei Bakker.

In Alkmaar sprak Bakker ook over de KNSB/Essent Cup, die dit seizoen over twintig wedstrijden gaat. Nieuw is dat de meeste marathons met tien tot twintig kilometer worden verlengd. Een normale marathon was bijna nooit langer dan veertig kilometer. ,,We willen zwaardere wedstrijden. We hopen dat het grote aantal massasprints nu gaat afnemen'', aldus Bakker. Behalve de wedstrijden op kunstijs hebben de marathonschaatsers ook een natuurijsprogramma. Op 29 januari worden op de Oostenrijkse Weissensee de open Nederlandse titels vergeven. Een week later volgt op hetzelfde bergmeer de 200 kilometer lange alternatieve Elfstedentocht. Eind februari reizen de doordouwers af naar Canada voor de Evert van Benthem-tocht. De race over 200 kilometer stond vorig jaar ook op kalender. De vereniging van marathon sponsors (VMS) besloot toen geen schaatsers naar Canada, maar naar Finland te sturen.


 KNSB vindt gebrek aan doorstroming meisjestalenten alarmerend

DOOR ANNEMIEK BRANDRIET/AD

Het gaat niet zo goed met het Nederlands vrouwenschaatsen, vindt de
Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB). Daarom organiseert de KNSB trainingsweekenden voor jonge schaatssters uit regionale teams.
Spontaan bood Annamarie Thomas haar hulp aan.


Nijmegen - Veel schaatsende meisjes stoppen rond hun 15de. Ze kunnen het schaatsen niet combineren met school. Of ze krijgen andere interesses. De redenen zijn niet precies aan te geven, de gevolgen wel. Er stromen te weinig vrouwen uit de opleidingsploegen door naar Jong Oranje. Om dit te verbeteren heeft de KNSB allerlei acties op touw gezet, zoals de clinic van Annamarie Thomas.

,,Ik heb zelf bij de bond aangegeven dat ik iets wilde doen om die meiden op de schaatsen te houden'', vertelt Thomas. ,,Ik hoop een voorbeeld voor ze te kunnen zijn.''

De 33-jarige schaatsster van de Regiotop-ploeg is de oudste actieve topper van Nederland. Meermalen is haar gevraagd te stoppen met schaatsen om ruimte te maken voor nieuw talent. ,,Maar zolang er niemand sneller is dan ik, stop ik er niet mee.''

De noodkreet van de KNSB kwam twee jaar geleden na slechte prestaties van de Nederlandse vrouwen. Bovendien bleek uit onderzoek van studenten van de Hanzehogeschool Groningen dat meisjes vaker afhaken dan jongens. Daarom
zijn de trainingskampen speciaal gericht op de vrouwelijke B-junioren rond
16 jaar. Aart van der Wulp is door de bond aangewezen om de trainingsweekenden te organiseren. Van der Wulp is trainer van de Regiotop- ploeg en heeft dit seizoen dus ook Thomas onder zijn hoede. ,,Na de Duitse vrouwen, gingen nu ook de schaatsters uit Canada ons voorbij'', legt Van der Wulp uit. ,,Daarom zijn de alarmbellen gaan rinkelen.''

 Thomas wil de jonge meiden laten zien dat je met schaatsen veel kan bereiken. ,,Ik hoop dat ze tegen me opkijken en dat ik ze op die manier kan stimuleren door te gaan met schaatsen. Schaatsen is niet alleen trainen, er zijn ook een hoop andere leuke dingen. Ik vind het goed dat de KNSB dit doet. De meiden zien nu ook leeftijdsgenootjes uit andere ploegen.'' De KNSB betaalt de weekenden - een teken dat het de bond ernst is.

Echt dramatisch is het niet gesteld met het vrouwenschaatsen, stelt Van der Wulp. ,,De licentieaantallen lopen langzaam terug, maar het is goed dat er nu aandacht aan wordt besteed, anders zijn we straks te laat.’' Volgens Van der Wulp is het 'flauwekul' dat Thomas zou moeten stoppen om andere vrouwen een kans te geven. ,,De beste moet rijden, al is ze 55 jaar. De jonge meiden moeten juist gestimuleerd worden om Annamarie eraf te rijden.''

Thomas: ,,Als het in mijn schema past, wil ik graag mijn bijdrage leveren. Maar vanaf nu ga ik me weer vooral richten op mijn eigen prestaties.'' Thomas is van plan door te gaan tot de Winterspelen van 2006 in Turijn.
,,Dat worden dan mijn vierde Spelen. Maar ik ga niet naar Italië om mee te doen, ik wil wel goed kunnen presteren. Als dat niet meer kan, stop ik.''

 
 Vernieuwde startprocedure met ingang van heden

Tijdens het ISU congers is er een ingrijpende wijziging in de startprocedure aangenomen om de wedstrijden vlotter te laten verlopen.

De letterlijke tekst luidt:

When the starter calls the skater of the pair/heat for a new start after a false start has been declared, then a skater committing a next start of this pair/heat shall be disqualified from the race concerned.

Vrij vertaald:
Als de starter de schaatsers naar de start roept om opnieuw te starten nadat er en false start heeft plaatsgevonden, zal de schaatser die de volgende valse start veroorzaakt, worden gediskwalificeerd in de desbetreffende rit.

(Het doet er dus niet toe wie de eerste valse start heeft veroorzaakt, hij/zij die de tweede valse start krijgt toegemeten, wordt uitgesloten.)
 
Deze regel is nu al van toepassing

Bron: wedstrijdsecretariaat KNSBOOST

Van het net geplukt door

Rinus Nieuwstad