DE POELSTEM

IN DIT NUMMER, maart 2004, nummer 6


Voorwoord

Jubileumnieuws

Tee Cee Talk

Rondje 325

35e Poelster Bosloop

Jeugdschaatsen

Marktplein Poelster

Rondjes 46 tot 50 in Assen

Trip naar de Weissensee


Voorwoord   
 
 

 
 Dit wordt wegens omstandigheden een zeer kort voorwoord.
Wel kan ik erop wijzen dat de reis naar de Weissensee van een groep Poelsterren een groot succes is geworden. In deze Poelstem is er heel veel over te lezen. Naar ik begrepen heb, wordt de reis volgend jaar in dezelfde periode herhaald. Er is in ieder geval al een optie genomen op het pension, dat kennelijk goed bevallen is.
Verder vraag ik jullie aandacht voor de berichten over de viering van het veertigjarig jubileum van de Poelster. Speciale aandacht vraag ik jullie voor het initiatief ‘Poelsterren feliciteren de Poelster’. Het is de bedoeling dat in het jubileumboek een pagina komt met als titel: Poelsterren feliciteren de Poelster. Je kunt meedoen door 10 euro te storten op het gironummer van onze penningmeester Johan de Weerdt, zo sponsor je de uitgave van het jubileumboek. Al vele Poelsterren hebben bericht dat zij meedoen, maar nog lang niet genoeg. Laat me even per e-mail (koch@fsw.leidenuniv.nl ) weten of je meedoet.
Rest me nog jullie allemaal een goed slot van het schaatsseizoen toe te wensen. Doe in ieder geval in grote getale mee aan de Clubkampioenschappen, en maak daar een even gezellig als sportief evenement van.

Koen Koch
Voorzitter De Poelster
Jubileumnieuws

Er wordt hard gewerkt aan de verschillende activiteiten waarmee we het jubileumjaar luister gaan bijzetten. Elders in dit blad lees je er meer over, hier een overzicht van de belangrijkste activiteiten die er aankomen.

Tweede Paasdag, 12 april: Poelster Bosloop
Vanaf ons clubhuis start voor de 35e keer de Poelster Bosloop.
Om 10 uur is er (voor het eerst!) voor de jongere deelnemers tot 12 jaar een kidsloop over 1,7 km.
Om 11.00 uur strart traditioneel de jaarlijkse Bosloop over 5, 10, 15 en 21 km.

Zaterdag 17 april: jubileumsportdag voor de jeugd, tevens diploma-uitreiking
Op zaterdag 17 april is er voor onze jeugdschaatsers een bijzondere jubileum-sportdag, tevens diploma uitreiking. Locatie: ons clubhuis Poelzicht.

Zaterdag 15 mei: jubileumfeest 40 jaar De Poelster
Locatie: Noorddamcentrum, Noorddammerlaan, Bovenkerk. Receptie + groot feest voor leden en oud-leden.

Oud-leden gezocht!
Het jubileumfeest is ook een beetje een reünie. En een reünie is pas geslaagd als er veel oud-leden komen. We willen zo veel mogelijk oud-leden uitnodigen en daarom zijn we op zoek naar hun namen en adressen.
Ken je nog oud-leden? Weet je waar ze wonen?
Geef hun naam, voornaam, adres, postcode en woonplaats (of alles at je weet) door via w_k.lange@wanadoo.nl of dv@dickvader.nl,
of bel met Kees de Lange: (020) 643 97 92 of Dick Vader: (020) 643 41 10.
Help mee om er een onvergetelijk feest van te maken!

 Jubileumboek: sponsoring door de leden
Een jubileum is een mooie gelegenheid om terug te blikken op veertig jaar De Poelster. Dit gebeurt in een boek waarin de geschiedenis van de vereniging is opgetekend. Dit is een kostbare aangelegenheid en we roepen daarom alle leden op 10 euro te storten als bijdrage aan de kosten.
Je felicitaties lees je terug in het boek onder de kop: ‘Poelsterren feliciteren De Poelster’. Doe je mee, stuur dan een berichtje aan onze voorzitter via koch@fsw.leidenuniv.nl (zie ook het voorwoord). En, minstens net zo belangrijk, stort je bijdrage op Postgiro 185 17 45/Rabobank 302 32 23 45 t.n.v. J. de Weerdt, penningmeester ‘De Poelster’, onder vermelding van: Poelsterren feliciteren De Poelster.
Let op: op 1 april (geen grap) gaat het boek op de drukpers. Je bijdrage moet uiterlijk maandag 15 maart binnen zijn!
We rekenen op alle leden (en veel oud-leden)!Tee Cee talk

Mededelingen van de technische commissie

Clubkampioenschappen ZONDAG 7 maart
Nog even, en dan: Clubkampioenschappen, op de Jaap Edenbaan!.
We organiseren onze clubkampioenschappen samen met schaatsvereniging Het Gein/eo. Jullie hebben je inmiddels natuurlijk al opgegeven via je trainer, en jullie weten natuurlijk ook al dat het eerste startschot valt om 19:30 uur. Het einde is om 23:00 uur, en na opruimen van de baan, worden de uitslagen in de Skeeve Skaes bekendgemaakt.
Dit jaar zijn de kampioenschappen voor alle klassen tegelijkertijd!
NB: Aan deze wedstrijden kunnen alleen licentiehouders deelnemen.
Onder het kopje ‘Wat komt er kijken bij een wedstrijd’ gaan we nog even in op de officiële regels.
Als er nog vragen zijn, schiet je trainer daarvoor aan.

De wedstrijdafstanden zijn:
Categorie 100m 300m 500m 1000m 1500m
DPD/C X X


HPD/C X X


DPB/A
X X

HPB/A
X X

DJC

X X
Overige

X

X


De Jaap Edenbaan wedstrijden
Het seizoen is voorbij wat betreft de gewone wedstrijden
Voor enkelen van ons was er nog een extra wedstrijdmogelijkheid, zij werden
uitgenodigd op een van de hieronder vermelde wedstrijden. Zie verder Rondje 32.5, in het volgende Poelstemnummer (of natuurlijk nu al op de Poelster website ).
195    zon    15-feb    7:20-09:30    Jun C en pup A/B op uitnodiging
Haarlem    zon    15 feb    17:30    Jun C op uitnodiging
203    zat    21-feb    19:30-21:15    kamp van Amsterdam Jun C en jun B
205    zon    22-feb    7:20-09:30    Poelster JUNA-SEN
206    zon    22-feb    19:30-23:00    kamp van A'dam jun A, neo,  sen en vet
214    zat    28-feb    21:00-23:00    JUN B-A

Deventer
We hebben voor de jeugdwedstrijden in Deventer in de Krokusvakantie weer met 6 van onze jeugdleden ingeschreven.
De wedstrijden vinden plaats op  4 maart 2004 van 8.30 tot 12.30 uur op het snelle ijs van kunstijsbaan “De Scheg” .

Seizoensafsluiting: feest!
Prijsuitreiking, entertainment, nakletsen, dat gebeurt allemaal op
Vrijdag 26 maart vanaf 20:00 uur, in ons Clubhuis Poelzicht.
Komt allen! (Eén introducé per lid is toegestaan).
Dus niet zoals in het vorig nummer vermeld, op zaterdagavond 13 maart

Wat komt er kijken bij een wedstrijd
Wat neem je mee:
- Goed geslepen schaatsen en je snelle pak.
- Twee setjes armbanden (wit/rood en geel/blauw of geel/groen).
      tip: Niet-afzakkende setjes zijn nog bij Aije te koop!
- Supporters.

Wat doe je op de baan:
- Allereerst zorg je dat je op tijd bent. Als je ongelukkigerwijze verhinderd bent, laat het dan zo snel mogelijk weten aan technische commissie of trainer.
- Kijk na, binnenkomst op de baan, of je ergens mee kunt helpen; blokjes neerleggen, stoelen bij de start en dergelijke. Vele handen maken ook hier het werk licht.
- Houd de startlijst in de gaten, en lees daarvan je startnummer af. Ook de kleur van je armband is op de startlijst te zien. De goede kleur (lichte kleur voor start in binnenbaan) doe je om je rechterarm, aan de kant dus waar de jury de band kan zien.
- Zorg voor je warming up
- Let op aanwijzingen van de speaker
- Meld je bijtijds bij de start.
- Rijd zo snel mogelijk je wedstrijd
- Na afloop niet meteen wegrennen, maar helpen met opruimen van de baan.

Zomertraining
De volgende Poelstem verschijnt eind april. Daarin vinden jullie de benodigde info over onze zomertraining. Houd er vast rekening mee dat dit conditie-onderhoud weer van start gaat in de tweede week van mei. Als vanouds op de dinsdagavond.
Een andere vorm van onderhoud wordt geboden door de diverse fietsgroepen.
We gaan ervan uit dat er ook aankomende zomer op drie dagen per week een groep de weg opgaat. Let dus op de Poelstem van eind april.

Inschrijving voor het nieuwe seizoen
In het april/mei nummer van de Poelstem, worden de inschrijfformulieren voor het seizoen 2004-2005 geplaatst.
Let dus op, wacht niet met invullen tot na je vakantie(s).
Ook als je eventueel niet door kunt gaan, horen we dit graag direct (officieel moet je opzeggingen trouwens voor 1 mei doen).

Bob Schrage
Rondje 325


De afgelopen periode was zeer succesvol voor diverse leden van de Poelster. Het hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap van Rhian Ket bij de Neo-senioren dat op 31 januari en 1 februari in Alkmaar werd verreden. Tijdens de interclubwedstrijd die op 31 januari in Breda werd gehouden, sneuvelde er een groot aantal pr’s en werden er maar liefst vier clubrecords gereden.

NK Neo-senioren 31 januari en 1 februari, Alkmaar
Na het, door een tweetal valpartijen, mislukte NK Senioren, had Rhian Ket de draad weer opgepakt en aan zijn vorm gewerkt. Met name de 1500 meters die hij daarna reed waren uitstekend. Iedere keer tijden van rond de 1.52.
Ik neem aan dat hij vol vertrouwen de wedstrijd in Alkmaar tegemoet zag en zeker nadat Tom Prinsen en Remco Olde Heuvel hadden afgezegd, werd Rhian tot de grote favoriet gebombardeerd. Gelukkig kon hij de druk aan en benaderde hij op de 500 m zijn in Calgary gereden pr. En dat ondanks een niet geheel vlekkeloos gereden rit waarbij hij weer in een bocht even in de problemen kwam. Zijn eindtijd van 37.76 was goed voor plaats 7. De 3000 m ging uitstekend, met zijn tijd van 4.01.23 eindigde hij niet alleen op de 1e plaats op die afstand, maar reed hij ook een baanrecord voor neo-senioren en ook een kampioenschapsrecord. Zijn voorsprong op nummer 2 op die afstand bedroeg bijna 6 sec.
Na de eerste dag stond Rhian 1e in het tussenklassement en zijn voorsprong op de volgende afstand, de 1500 m bedroeg maar liefst 3 sec. en dan te weten dat dat zijn sterkste afstand is.
En dat die afstand zijn sterkste afstand is, liet hij de volgende dag zien. Opnieuw een baan- en kampioenschapsrecord en zijn eindtijd van 1.52.81 was opnieuw ruim 3 sec. sneller dan nummer 2. En hiermee bouwde hij zijn voorsprong in het klassement verder uit en kon hij aan de afsluitende 5000 m beginnen met een voorsprong van bijna 22 sec. Rhian reed een solide 5000 en eindigde met een tijd van 7.10.38 op een 6e plaats. Ruim voldoende om zijn positie in het klassement te handhaven en zijn eerste grote overwinning te behalen. Met een puntentotaal van 158.606 bleef hij Stefan Verlaan meer dan 2 punten voor. Op plaats 3 eindigde Eelco Bakermans.
(een uitgebreid overzicht van de uitslagen is te vinden op de Poelster Homepage:
www.xs4all.nl/~eelcon/poelster/)

Interclubwedstrijd Poelster/N.G.W. 31/1 Breda
Ondanks de concurrentie van de Weissensee nam er een groot aantal Poelsterleden deel aan de 2e wedstrijd in Breda. Uiteindelijk stonden er 84 deelnemers op de startlijst, van wie ruim de helft van de Poelster. Het SARA systeem bevat nu alle seizoenstijden, waardoor het beter lukt om rijders met dezelfde tijden tegen elkaar te laten rijden. Helaas konden we ook dit keer niet op tijd beginnen, doordat we met het invoeren van de wedstrijd moesten wachten totdat de voorafgaande wedstrijd door de ET gecontroleerd en verwerkt was. Maar daar wordt aan gewerkt en hopelijk wordt er volgend jaar een tweede pc geïnstalleerd, zodat de wedstrijd eerder ingevoerd kan worden.
Helaas was er ook nogal wat vertraging bij de start, enerzijds omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, anderzijds omdat niet iedereen het goede bandje om had, of de startprocedure niet goed uitgevoerd werd. Ook was er een groot aantal valse starts. Een en ander had tot gevolg dat we weer laat klaar waren en de afsluitende 3000m pas na middernacht werd verreden.
De wind gierde om het gebouw en ook op de baan was de wind goed te voelen en een deel van het ijs bleef door de invloed van de wind nat. De wind was zo hard dat er zelfs in het gebouw een deel van een reclamebord naar beneden kwam. Ondanks deze omstandigheden werden er uitstekende tijden gereden. Boy kramer vestigde zowel op de 500 als op de 1500 een nieuw clubrecord, 46.54 en 2.28.23. Op de 1500 m kwam Boy uit tegen Timo Ket en na een aanvankelijk grote achterstand kwam Boy goed terug en bedroeg zijn achterstand op Timo uiteindelijk slechts 53/100 sec.
 Ook Jan Oliemans was goed op dreef. Net als Boy reed hij twee clubrecords op de 500 en 1500 m. Waarbij de 500 m van Jan ook zijn beste tijd was die hij ooit op de 500 m gereden had. De clubrecords 500 en 1500 m bij de veteranen staan nu op resp. 41.10 en 2.11.23. Bij de pupillen natuurlijk weer tal van pr’s, te veel om allemaal te vermelden, maar een paar wil ik er toch wel noemen. Tamar Hoefsloot verbeterde haar 500 m tijd met maar liefst 5 sec. en op haar eerste 1500 m ooit, dook zij gelijk onder de 3 minuten. Bij de recreanten goede prestaties van Ton Post, Tim Oosten en Frank Gruben.
En natuurlijk niet te vergeten de 3000 m van Reina Jongkind en Renske Hoefsloot die in een rechtstreeks duel deze afstand voor het eerst te lijf gingen. Reina ging snel van start en nam aanvankelijk een behoorlijke voorsprong, maar Renske kon een vlak schema blijven rijden en kwam geleidelijk terug. In de laatste ronden sloeg zij toe en finishte in 6.14.80. Reina kwam uit op 6.16.95.

NK veteranen 15/16 jan. Assen
Bij het doorlopen van de tijden in het Sara bestand kwam ik tot de ontdekking dat Lida den Ouden, Gemm Ikelaar en Jeike Biewenga hadden deelgenomen aan het NK veteranen dat op 15 en 16 januari in Assen werd verreden.
In de klasse D/E/F eindigde Jeike op plaats 5, Gemma op 6 en Lida op 7.

15 feb. Amsterdam Jun. C & Pup. A/B
Tijdens deze wedstrijd verbeterde Boy Kramer de reeds op zijn naam staande clubrecords op de 300 en 1500 m tot resp. 30.08 en 2.27.91. Tijdens deze wedstrijd vielen er ook pr’s te noteren voor Stephanie Berendsen, Bo Folkertsma en Jan van de Berg van Sapoera.

Marathon
Ook op de marathon ging het goed met Boy Kramer. Tijdens de afsluitende marathon van het A.Y.C toernooi eiste hij de overwinning voor zich op en ook bij de baancompetitie was hij weer succesvol met een overwinning op 4 februari.
In het eindklassement staat hij 2e met een geringe achterstand op nummer 1. Inmiddels heeft hij zich geplaatst voor de landelijke finale die begin maart in Heerenveen zal worden verreden.
Het was even aan mijn aandacht ontsnapt, dat heb je als je het schaatsseizoen door ziekte moet missen, maar Ton Vrolijk heeft bij de marathon van 19 december zijn eerste punten gepakt. Hij eindigde tijdens die wedstrijd op plaats 11.35e Poelster Bosloop

Speciale jubileumeditie – Tweede Paasdag – 12 april

In de vorige Poelstem beloofden wij jullie meer informatie over de Bosloop,die op Tweede Paasdag alweer voor de 35e keer wordt gehouden.
Om te beginnen nog even weer het speciale programma:

NIEUW om    10.00 uur:           KIDSLOOP over  1,7 km
                                                 Speciaal voor kinderen tot 12 jaar.
                       11.00 uur:          BOSLOOP over 5, 10, 15 of 21 km.

Voor alle categorieën zijn er speciale prijzen voor de beste lopers en alle deelnemers ontvangen een jubileum-medaille en een prachtige foto van het moment waarop zij zelf de eindstreep passeren !!

Medewerkers gevraagd
De Bosloopcommissie vindt sinds jaar en dag gelukkig een groot aantal Poelsterleden bereid om op Tweede Paasdag de handen uit de mouwen te steken. Voor deze jubileumloop zijn echter nog meer medewerkers nodig dan normaal al het geval is. Wij zoeken dan ook nog een paar enthousiastelingen die willen helpen, bijvoorbeeld bij het uitzetten van de afstanden, de kaartverkoop, de opbouw rond het clubhuis et cetera.
Wie wil? Je kunt je aanmelden bij Rinus Nieuwstad, tel. (020) 643 04 86, e-mail: mgnieuwstad@hetnet.nl.

Geschiedenis
De Bosloop is al 34 keer gehouden. Ons clubhuis staat echter nog maar ongeveer zestien jaar op zijn huidige plek.
Wie weet hoe de Bosloop voor die tijd werd gehouden ? Waar was bijvoorbeeld de startplek ? Wij zijn benieuwd naar jullie antwoorden. Vraag op de training maar eens aan oudere Poelsterleden !
In het volgende nummer komen we met een paar verhalen uit de oude doos!
Tot dan (en vergeet niet alvast een beetje te trainen).

De Bosloopcommissie

Tijdens het jeugdschaatsen op zaterdag alweer enkele weken geleden zijn de volgende voorwerpen gevonden:
 een paarse bodywarmer
 een blauwe sjaal met twee hondjes aan iedere kant
Wie mist deze spullen?
Groetjes, namens de jeugdschaatsbegeleiders,

Ada Zwaal
 


Marktplein Poelster


‘Marktplein Poelster’ biedt ruimte voor:
- Ter verkoop of ter ruiling aanbieden van allerlei zaken die met schaatsen te maken hebben
- Te koop vragen van bovengemelde spullen kan natuurlijk ook

Ter overname aangeboden:

1 paar geheel nieuwe lage Viking noren, maat 43.
Door omstandigheden nooit gebruikt.
Vraagprijs: elk aannemelijk bod.

Inlichtingen: Jeike Biewenga, tel: (020) 645 01 72.


Rondjes 46 tot 50 in Assen

Dat was het streven tijdens het NK Veteranen. Het lukte niet altijd, maar we stegen toch boven onze eigen verwachtingen uit. Het waren twee fantastische dagen!

Dat krijg je nou van dat fanatieke trainen op onder andere de dinsdagavond.
Je zou denken: ze deden het er om. Maar hier de ware geschiedenis.
Als 40/50-plusser denk je: kom ik neem schaatsles. Terwijl je van kinds af aan op je houtjes alle sloten en grachten hebt afgekrost.
En dan doe je soms mee aan een wedstrijd. Daar wordt je dan publiekelijk voor geprezen door je trainer. En dan! Dank zij die bezielende training van Peter de Kuiper ligt er op je 58ste, 60ste of 66ste ineens een brief van de KNSB in de bus waarin tot je grote verbazing staat dat je geselecteerd bent voor het (officieuze) NK Veteranen. Nou dan is je eerste reactie, foutje bedankt. Maar na drie keer lezen blijkt dat niet het geval. Dus wat doe je dan? Natuurlijk je gaat! En we gingen alle drie. Het was werkelijk fantastisch.
Op woensdag avond reeds naar Westerbork vertrokken om ons in een hotel goed te laten verzorgen en te acclimatiseren. Want Drenthe heeft toch een heel eigen atmosfeer.
We hebben enorm genoten en zijn erg tevreden over onze prestatie.
De opening met het Wilhelmus was zeker een hoogtepunt. En toen hadden we nog niet meer gedaan dan inrijden. IJsstadion De Smelt en de KNSB hadden het prima georganiseerd. Het ijs was prachtig.
Goed, je begint onder aan de lijst (dat krijg je op deze leeftijd) en in het eindklassement sta je op dezelfde plaats. Met dit verschil dat je nu wel een NK klassement hebt neergezet met veel Personal Bests.
We twijfelen nooit meer aan onszelf. Iedere topsporter heeft zijn twijfels. Die kent hij en hij kan ermee omgaan. Dus wij nu ook.
Je kunt tegenwoordig zo veel worden maar nu zijn we niet meer gewoon wie we waren. Het was zonder twijfel een mooi feest. We hebben de sfeer met grote teugen gedronken (maar niet te veel).
En het resultaat: Lida den Ouden 3 PB (500, 1000, 1500m), Gemma Ikelaar 2 PB (500, 1000m.), Jeike Biewenga 1 PB (1000 m.).
En dat allemaal mede door de intensieve coaching op donderdag door Els Koopman en op vrijdag door Ans Gerritsen (HCA).
Via deze weg willen we hen nogmaals heel hartelijk bedanken.

Gemma, Jeike en Lida

Trip naar de Weissensee

Op zaterdag 31 januari (de dag waarop de alternatieve elfstedentocht op de Weissensee werd verreden) vertrok een groep van circa 40 Poelsterren per bus naar de Weissensee. In Techendorf verbleven we in het pension van de familie Winkler op circa 100 meter loopafstand van het ijs. Het was een prachtige week: lichte vorst en vaak een strakblauwe hemel. Enkele deelnemers doen hierna verslag van hun belevenissen en sportieve activiteiten. Het begint met het verslag van Wieneke van Rossum. Zij kwam de eerste dag ongelukkig ten val, liep een gecompliceerde armbreuk op en doet verslag van haar verblijf in een Oostenrijks ziekenhuis. Daarna volgen verslagen van het schaatsen en het valklassement, langlaufen, skiën en eisstockschiessen: een variant van curling en jeu de boule, waarbij Ton ‘zijn’ Heleen Vrolijk weer eens van een andere kant leerde kennen…
Veel leesplezier en … het ziet ernaar uit dat we volgend jaar weer gaan: Johan de Weerdt heeft in elk geval alvast een optie op het pension genomen!

Bouke van Gosliga


Mijn ‘marathonopname’ van de Weissensee
Een paar jaar geleden heb ik gezwommen in de Weissensee, en nu na een snoekduik kwam ik weer in het contact met het water, alleen was het ijs dit keer en had ik mijn handen op mijn rug. Na de val ben ik nog doorgeschaatst tot Herr Obereismeister me met de auto naar de kant bracht waar een helikopter met een Notarzt stond. Die zag zo op het eerste gezicht niets ernstigs en dat vond ik eigenlijk ook dus stapte ik over in de auto van de Gendarmerie die me voor het Gasthof afzette.
Na een slapeloze, pijnlijke nacht met koude rillingen en bijna hyperventileren, volgens pleegzuster Nel, zijn we naar de Hausarzt gegaan die me doorstuurde naar Krankenhaus Lienz omdat het misschien toch wel een gescheurde spier kon zijn.
Daar ontstond grote opwinding na het zien van de röntgenfoto en er werd druk getelefoneerd waarbij ik de woorden Operation, Kompliziert opving, maar dat was vast mijn foto niet waar ze het over hadden! Dus wel, het was net of ik in een film zat, als ik morgen geopereerd werd kon ik zaterdag weer met de groep met de bus naar huis. Ik had nog nooit in een ziekenhuis gelegen, laat staan een narcose gehad en voor ik het wist lag ik in een bed met een bordje ‘nüchtern’ boven me! En toen hoorde ik ’s avonds dat de operatie niet zou doorgaan! Optimistisch dacht ik nog o, dat wordt vast gips eromheen en dan kan ik weer terug, maar de volgende dag hoorde ik dat het ganz kompliziert was, mijn schouderkop was als het ware van de steel van de bovenarm afgebroken en als de doorbloeding niet goed op gang zou komen zouden ze iets uit mijn knie moeten transplanteren en in het ergste geval zou het bot kunnen afsterven. Een Herr Oberarzt Schulterprofessor uit Innsbruck zou mij opereren. Nu werd het toch wel een horrorfilm waarin ik een hoofdrol ging spelen. Zo onwerkelijk allemaal. Gelukkig waren Nelleke en Frieda bij me die me konden troosten en van alles konden regelen. Ik heb ze nog gevraagd voor het geval ik niet meer bij zou komen of de schaatsploeg op mijn begrafenis een Schnapps kwam drinken!
Gelukkig hoefde dat niet, de narcotiseur groette ik met Grüss Gott waarop hij antwoordde: “Ja, groet God, geschaatst zeker!” Het bleek een landgenoot te zijn!
Er werden vier pennen in mijn dislozierte sub/transcapitale Oberarmtrummerfraktur gezet en gelukkig waren ze niet aan mijn knie gekomen.
Ik heb me de hele week niet verveeld, het leek wel Mash daar: de helicopter landde zo’n vijf keer per dag naast ons raam, de gewonden lagen op de gang, bedden werden, zonder ze schoon te maken, zo weer gebruikt, laat staan dat ons bed verschoond werd! Op een keer kreeg ik een doosje medicijnen met wel twintig tabletten erin. Ging het opeens zo slecht met me? Nee, het bleek voor Frau Anna Bauer te zijn, die mijn pijnstillers had! Ik had hier wel volpension, dat kon de schaatsploeg niet zeggen, maar het eten was niet om over naar huis te schrijven! Op een keer lagen er twee Knodeln op mijn bord waarvan ik dacht: dat geven we thuis als vetbollen aan de vogels! Maar ze waren wel heel lief, toen ik zei dat ik me zo verheugd had op Schnapps, Glühwein en Kaiserschmarrn kreeg ik prompt de volgende dag Kaiserschmarrn!
Omdat het verloop Komplikationslos was, mocht ik de zaterdag al naar huis in plaats van pas na het weekend. Dat komt goed uit dacht ik, dan kan ik gelijk met de bus mee. Maar daar was geen sprake van: ik moest met het vliegtuig terug. Met de auto naar Innsbruck, vandaar met een gipsvlucht naar Rotterdam en dan weer met de auto naar Amstelveen. , Het is trouwens verdomd handig dat ze de nooddeureninstructie, zuurstofmasker en het omdoen van een zwemvest op zo’n vlucht demonstreren! Hadden we erg veel aan!
Ik voelde met net de koningin toen er beneden bij de vliegtuigtrap een auto op mij wachtte.
De rode loper en de erewacht ontbraken maar ja, ik had toch niet kunnen zwaaien!
Voorlopig zit ik enkele maanden thuis, mag ik je schaatsboeken lenen, John?
Pijn aan mijn arm heb ik niet, maar wel veel pijn aan een spier in mijn bovenbeen waardoor lopen en bukken erg pijnlijk is. Door de stevige pijnstillers heb ik daar in het ziekenhuis niet veel van gemerkt. O ja, en aan mijn bleke kleur wordt gewerkt, nee geen potje, maar staaltabletten, dat was dus een andere oorzaak! Dus over enkele maanden zien jullie mij weer frisch, froh und gesund terug en iedereen nog bedankt voor alle lieve reacties, ik kan met recht zeggen dat schaatsen verbroedert!

Wieneke van Rossum

Schaatsen op de Weissensee.
Op 1 februari om ongeveer 9 uur kwamen wij aan in Oostenrijk bij pension Tuschnig aan de Weissensee. Het ontbijt stond al voor ons klaar en wij lieten het ons goed smaken.
Snel de koffers uitpakken want het ijs lag al met smart op ons te wachten, en wachten konden veel Poelsterren niet want die waren er en dat zouden ze weten ook die Oostenrijkers.
De eerste ronden waren wat testrondjes nou ja :even een blokje van 12 km heerlijk!
Het ijs op het kleine meer was wel goed maar met veel scheuren. Het ijs op het grote meer was stukken beter zodat velen voor het grote meer kozen.
Helaas was het voor Wieneke al snel afgelopen door een vervelende valpartij, zij moest daarvoor opgenomen worden in het ziekenhuis (helaas). Ook maandag werd er weer volop geschaatst en kwamen er ook de volgende valpartijen door de diverse dames en heren.
Bob Schrage vond dat het toen tijd werd om een val klassement te maken.
Op dinsdag werd er door velen wat meer gelanglauft en geskied dan geschaatst, maar dat mocht de pret niet drukken.
Woensdag ging de hele hardrijdersgroep naar het grote meer om op het mooie zwarte ijs eens lekker voluit hard te rijden en geen bochten meer te hoeven maken zoals op de Jaap Edenbaan.
Er werd gezegd: we gaan lekker rustig beginnen! nou geloof het maar niet, want na een kilometer werd er al om het hardst gereden door Leon, Frank, Sandra, Ton, Heleen ,Nel, Kees, Hans, Jan, Dirk, Paco, John, Bouke, Peter, Marcia, en nog een paar van wie ik de namen niet meer zo snel weet. Aan het einde werd er netjes op elkaar gewacht om aan de terugtocht te beginnen, maar dan wel via de chocoladetent die lekker in het zonnetje stond!
Donderdag was zo ongeveer hetzelfde als de andere dagen met veel plezier, maar ook met meer scheuren.
Voor vrijdag was er een Eisschnellaufmarathon van 52 km uitgeschreven door de VVV, 25 Poelsterren deden eraan mee en er werd hard gereden: de eerste drie plaatsen waren voor de jongeren: Leon in 2.09 uur 1e   Frank in 2.20 uur 2de, Marcia in 2.22 uur 3de  eerste oudere garde was Kees in 2.32 uur 4de (dus niet slecht van mij hè). Ook alle andere Poelsterren hebben een goede tijd gereden.
Bij de stempelpost was er voor iedereen thee en werd door de dames en heren die niet mee reden ingeschonken wat een service hè!
Na het avond eten werden door Johan aan alle deelnemers de Urkunde en medaljes uitgereikt.
Op zaterdag, onze laatste dag, werd alles nog eens dunnetjes over gedaan! Nou geloof het maar niet, want eenmaal op het zwarte ijs werd er natuurlijk toch weer hard gereden, dus daar gingen we weer! Maar na de chocomel was het dan toch echt bijna gedaan; nog even heen en weer en toen naar huis.Wat hebben we toch een mooie week gehad! Een beetje vorst in de ochtend en het zonnetje in de middag, Wat wil een poelster nou nog meer ?

P.S. het val klassement (zie hierna) is gewonnen door Ted Bakker.Td, van harte.
Nou dat was het dan de ‘’ Weissen See’ hopelijk tot volgend jaar.
Ik wil bij deze ook de organisatie namens iedereen bedanken voor de fantastische week: het was super:

Kees Ikelaar.

Het Poelster-Weissensee Valklassement
Al snel nadat we het ijs beroerden op die eerste zondagmorgen op 930 m hoogte, bleek de aantrekkingskracht van dit ijs erg sterk.
Het was dus direct duidelijk dat we een aantal valpartijen tegemoet konden zien.
Die zondagavond werd er dan ook druk gesproken over de gevaren van de diverse (geveegde) trajecten. Daarbij werd, als vanzelf de valbalans opgemaakt, en het Poelster Weissensee Valklassement was geboren.
Je hoeft het woord klassement niet te noemen of de rivaliteit steekt de kop op.
Daarbij gingen de ambities twee verschillende kanten uit. Een deel dacht te kunnen scoren door zo weinig mogelijk valpogingen, een ander deel was van mening dat juist het aantal voltooide valpartijen goed zou scoren. Dat misverstand heb ik natuurlijk niet weggenomen! Opvallend in de loop der week was wel dat het vrouwelijk gedeelte toch vooral voor de eerste optie koos. De reden hiervan kan worden gezocht in de dramatische valpartij van Wieneke (waarover ze zelf in deze Poelstem kond doet), maar anderzijds heeft dit toch ook te maken met de vrouwelijke natuur. Wat minder macho (kijk eens hoe vaak ik durf), en natuurlijk minder avontuurlijk en onderzoekend. Bij elke val maak je wat mee en doe je echt nieuwe ervaringen op. Bovendien is het mogelijk om achteraf aan je maatjes nauwkeurig verslag te doen van de kwaliteit van het ijs. En dat wordt uiteraard hogelijk gewaardeerd!
Ik vergeet nu bijna de vluchtelingen. Velen zetten zich aan de skisport en dan kun je niet op het ijs vallen. Er werden nog wel pogingen gedaan om het aantal ski-valpartijen ook in het valklassement op te laten nemen, maar dat is uiteraard afgewezen. IJsvallen is toch van een geheel andere orde dan sneeuwvallen.
In de bus naar huis terug, is de ranglijst bekendgemaakt en zijn de prijzen uitgereikt. Ja, prijzen, want het getuigt van moed en ondernemingslust om een groot aantal valpartijen te durven aangaan. Hoewel hierbij moet worden aangetekend dat de winnaar zich wel zeer goed had beschermd.
Hij heeft tijdens deze week zelfs een uitnodiging gekregen om in juli als Michelinmannetje met de tourkaravaan mee te rijden.

 De uitslag (met naam en aantal valpunten):
1. Ted Bakker

9
2. Peter de Kuiper Frank v/d Pijl Bob Schrage6
3. Ton Vrolijk

5
4. Paco Palman Hans van Miltenburg John Backer4
5. Johan de Weerdt Dirk Hoeksema Lida den Ouden3
6. Heleen Vrolijk Jan Hogenhout Cor Zwaal Taco Schrage Sandra Burgerhout 

2
7. Cor Touw


8. Wim Schenk Marcia Backer Aije Simons Jeike Biewenga Kees Ikelaar Rienk
Leon Schrage
 1
9. Bouke van Gosliga

½

Niet geklasseerd: De Watjes, allen met 0 (nul) valpartijen.

Bob Schrage

Poelsterren bereiden zich voor op wintertriatlon

Op vrijdagmorgen 9 uur stonden acht Poelsterren voor de skiverhuur in Techendorf aan de Weissensee.
Vier Poelsterren zouden vandaag worden ingewijd in de Langlaufsport. De vier andere hadden eerder deze week kennis gemaakt met deze sport. Onder begeleiding van onze privéleraar Cor (Touw) toog het gezelschap naar het begin van het parcours.
Langs de Weissensee zijn een aantal fraaie langlauf routes uitgezet met een totale lengte van 50 km.
Eerst werden een aantal basistechnieken doorgenomen zoals de techniek van het “laufen” het remmen, het nemen van een heuvel en afdalen in een getrokken spoor.
Nadat al deze technieken waren geoefend en ingeslepen vertrokken we voor een tocht over 6 km die voerde langs de Weissensee en door de heuvels van de aangrenzende bossen.
Na een kalme aanloop doemde het eerste opstakel op, een bergje van de 3e categorie
In een strak tempo werd deze hobbel “genomen” .De afdaling die hierop volgde leverde mede door de aanwijzingen van Cor geen enkel probleem op.
Het ijzige bospad dat hierna op onze weg kwam leverde wel wat problemen voor een aantal van ons. De “wilde” zwijnen die in deze bossen leven hadden een kant van het getrokken bedolven onder losgewoelde aarde. Het leverde de nodige valpartijen op.
Uiteindelijk bereikte het gezelschap op wat kleine schaafwonden en lichte kneuzingen na het eindpunt van het parcours.
Het was daarna goed toeven op het zonnige terras met koffie en Apfelstrudel.
Voor een aantal van ons was het eerste tochtje een opwarmronde voor de “expeditie” naar de Frans-Josefs-Hohe. Een tocht die als “mittel-schwer” (rood voor de kenners) wordt aan gegeven.
In hoog tempo werd deze 10 km lange “Loipe” genomen die voerde door een prachtig landschap van sneeuw en ijs.
Na afloop en onder het genot van “ein grosses Bier” werd de dag geëvalueerd.
Al pratend werd toen het plan opgevat om de volgende keer (in 2005?) een echte wintertriatlon te organiseren (lopen, langlaufen en schaatsen). De deelnemers aan deze tocht hebben in ieder geval een goede basis voor een hoge klassering. De eerste inschrijvingen zijn al binnen.

P.S. commissie Wintertriatlon bestaat uit de leden Cor, Bouke, Dirk en Peter.

Peter de Kuiper

Ski-avonturen bij de Weissensee

Na twee dagen op de Weissensee rondgeschaatst te hebben, vonden we dat het tijd was om te gaan skiën. We hadden gehoord dat er in de buurt (lees: ongeveer 55 minuten met de ski-bus) een prachtig ski-gebied moest zijn. Op dinsdagmorgen vroeg aan het ontbijt (07.30 uur) en daarna snel op weg naar het postkantoor, alwaar wij de ski-bus zouden nemen. De plaatselijke buschauffeur kreeg bijna een lichte hartverzakking … stonden daar opeens dertien Poelsterleden; zijn bus zat in een keer meteen vol (en wij waren de enigen). Na onderweg één keer te zijn overgestapt, arriveerden wij op de plaats van bestemming: Nassfeld Ski Arena, een prachtig ski-gebied met ongeveer 100 km aan pistes. Nadat we een liftkaartje gekocht hadden gingen we meteen naar boven. Het was een prachtige dag met een heerlijk zonnetje, dus latten onder en glijden maar. Na één afdaling gemaakt te hebben, besloten we de groep op te delen in twee groepen. Dit werden echter drie groepen aangezien Peter niet kon wachten. Gelukkig voor hem vond hij onderweg drie dames (de onafscheidelijken: Gemma, Lida en Jeike) uit zijn schaatsgroep; als een ware trainer nam hij de dames op sleeptouw (of was het andersom?).
De andere groep bestond uit Petra, Sandra, Bob en Dirk; iedereen op de ski’s, behalve Petra die op kleine fun-ski’s (hoe heten die dingen ook al weer?) naar beneden vloog. Onze groep bestond uit Marcia, Leon, Aije, Frank en mijzelf; iedereen op ski’s, behalve Frank die met zijn snowboard de Oostenrijkse pistes onveilig wilde maken. De eerste afdaling liet zien dat Marcia, Leon en Frank niet alleen hard kunnen schaatsen … als ware kometen vlogen zij de pistes af, waarbij Marcia elk bultje uitprobeerde om te zien of haar ski’s luchtwaardig waren! Leon stortte zich telkens onverschrokken (als ware hij Hermann Maier) naar beneden. Ook Frank liet zich door niets afstoppen, maar helaas voor hem waren er die dag een aantal rotstukken tussen waar een boarder niet genoeg vaart kan maken; dat betekende dus veel lopen. Tel daar bij op zijn vele vallen en het zal niet verwonderlijk zijn dat hij aan het eind van de middag er helemaal doorheen zat. Gelukkig liet hij zich hierdoor niet ontmoedigen en bleef hij tot het eind van de dag bij de ski-groep (daar kunnen anderen nog wat van leren … lees: Leon). In ieder geval hebben we die dag heerlijk geskied en gezamenlijk werd besloten dat er de volgende dag teruggegaan moest worden.

Helaas was het weer de volgende dag iets minder, maar dat mocht de pret niet drukken. Boven werd de groep weer opgesplitst en hebben we de rest van het ski-gebied verkend. Dit keer bleef Peter bij onze groep, en Taco had de andere groep versterkt. Na al het board-geweld van Frank de vorige dag, besloot ook Leon dat hij zijn kunsten op een snowboard moest vertonen … nou, dat heeft hij dus geweten. Op de ski’s kon hij makkelijk volgen, maar boarden was duidelijk een ander verhaal. Na de lunch zat hij er helemaal doorheen en vlak voor de laatste afdaling (dat heerlijke “schuss-stuk”!) besloot hij alleen met de lift terug te gaan(!?). Ondertussen waren we aardig in tijdnood gekomen; de laatste bus ging terug om 15.30 en we moesten nog een lange afdaling maken. Deze laatste afdaling werd voor sommigen echt een beproeving en we stapten precies om 15.29 de bus in. In alle commotie had Aije zijn ski-stokken bij de kassa laten staan; gelukkig wilde de chauffeur wel even wachten, dit tot grote tevredenheid van Aije.

Na het hele gebied gezien te hebben (lees: rode, zwarte en ongeprepareerde pistes), besloten enkele “die-hards” om de volgende dag nog eenmaal terug te keren. ‘s Ochtends bleek dit een uitstekende keuze te zijn: strak blauwe lucht en lentetemperaturen!
Petra, Sandra, Aije en ikzelf stapten voor de laatste keer in de vroege ski-bus. Onderweg nog een dubbele aanrijding meegemaakt; eerst een auto achterop de ski-bus (auto total loss) en vervolgens een verwarde man (hoogstwaarschijnlijk de lokale dorpsgek) voor de bus gesprongen (man werd met ambulance weggereden). Vervolgens een hoop commotie met een Oostenrijkse versie van de familie Flodder (details zijn op aanvraag beschikbaar). Na een oponthoud van ongeveer drie kwartier, kwamen we eindelijk weer in het ski-gebied aan.
Na twee dagen het gebied te hebben doorkruist, wisten we precies waar we moesten zijn. De vorige dag hadden we mooie kom gevonden met ongeprepareerde sneeuw … daar moesten we dus weer heen! Dit keer had Aije zijn filmcamera meegenomen, dus hebben we wat mooie beelden gefilmd. Na Sandra op de normale piste gefilmd te hebben, moest ook Petra eraan geloven. Hier had ze niet echt veel trek in, want ze was al zo vaak gefilmd (naar eigen zeggen). Dus besloot Petra om eens iets anders te doen (of was het niet bewust?). Aije had een mooi stuk uitgezocht (in de schaduw en lekker ijzig) en na enkele bochten ging Petra onderuit (altijd leuk voor de film!). Sandra zag dit gebeuren en dacht … dat kan ik ook! Sandra ging, na één (of twee) bocht(en) te hebben gemist, onderuit. Vervolgens ging ze achter op haar ski’s zitten en als een soort ongeleid projectiel schoot ze ons voorbij. Helaas was deze beweging veel te snel voor het menselijk oog, vandaar dat Aije dit mooie beeld volledig gemist had.
Nu hadden we de smaak echt te pakken en Aije en ikzelf besloten om als toetje nog even “extreme” te gaan. Op de kaart hadden we een mooie ongeprepareerde zwarte afdaling gezien. De afdaling ging dwars door het bos door diepe sneeuw naar beneden. Na een paar bochten door kuit-diepe sneeuw gemaakt te hebben werd het pas echt zwaar. De piste dook naar beneden en opeens stonden we in knie-diepe loodzware papsneeuw! Draaien was onmogelijk, dus ik dacht dat omspringen wel zou helpen. Helaas, na een sprong stond je in een keer vast en viel je gelijk om. Ook Aije’s techniek hielp niet echt, dus ik was gelukkig niet de enige die viel. Badend in het zweet kwamen we uiteindelijk beneden. Het was in ieder geval een mooie afsluiting van drie dagen skiën. We komen hier zeker nog een keer terug!

Paco Palman


Eisstockschiessen

De meesten van ons hadden ze wel zien staan in het skihok. Houten schijven met in het midden een stok of handvat. Wat moest je hier in hemelsnaam mee? Een paar van ons die tijdens het zappen op Eurosport wel eens het curling tegen waren gekomen, waren ervan overtuigd dat het curlingschijven waren. Anderen beweerden weer dat deze veel dikker zijn en niet van hout maar van kunststof. Na de door de pension eigenaar georganiseerde fakkeloptocht op woensdagavond werden tijdens de gluhwijn de stoute schoen aangetrokken en geïnformeerd naar de bedoeling van de bewuste schijven. Het bleek te gaan om het spel eisstockschiessen. Nog nooit van gehoord zeiden we in koor. Afgesproken werd dat na het schaatsen de volgende dag door de meester zelf uitleg zal worden gegeven.

Dus donderdag middag stond op de afgesproken tijd onze leraar al op het ijs te wachten met een mand met inhoud. We moesten zelf nog even naar boven om de schijven te halen. Het spel bleek vrij eenvoudig. Het eigelijk een variant op het bij velen wel bekende Franse spel jeu de boules of pétanque. Een houten blokje op het eind van de baan dient als doel. Er worden twee teamkapiteins aangewezen en die kiezen hun partij uit allen die willen deelnemen. De twee partijen bestonden in eerste instantie uit zes personen elk. Er is geen limiet aan de grootte van de teams.

Voor er werd begonnen, moest het gebruikelijke Zielwasser gedronken worden. Nu bleek waar de mand voor nodig was. Er kwam een fles obstler uit met de nodige glazen en ieder moest of hij nu lekker vond of niet een glaasje nemen. Daarna werd begonnen met de wedstrijd. Het bleek al gauw dat er een aantal mensen met talent aanwezig waren en deze zaten in hetzelfde team. Het stond binnen de kortste keren dus achttien-nul voor dat team. Dit kwam voornamelijk door het geheime wapen genaamd ene Heleen Vrolijk. Zij was degene die steeds de tegenstander, waaronder haar tot dan toe liefhebbende echtgenoot behoorde, dwarszat en alle schijven wegketste of zo dichtbij ging leggen dat er niets meer aan te doen was. Door de hilariteit (het uitspelen van echtgenoten) en de genuttigde drank werden de deelnemers steeds luidruchtiger en gezelliger. Hierdoor kwamen er steeds meer toeschouwers en deelnemers. Op een gegeven moment werd er zelfs gezegd dat er in het dorp overlast zou zijn door die luidruchtige Poelsterren. Het spel bleek een goede vervanger voor de après-schaats. Drank en veel plezier was de aanleiding om de volgende dag de schijven weer uit de kast te halen.
Het spel heeft zeker bijgedragen tot de grote saamhorigheid van de groep. Misschien is het wel een goed idee om in de zomer een competitie jeu de boules in de nabijheid van het clubhuis (er moet wel namelijk zielwasser bij) te organiseren.

Wij danken ieder die mee was voor de geweldige week maar in het bijzonder degenen die hun tijd en energie in het organiseren van deze week hebben gestoken. We zien uit naar het volgend jaar.

Ton en Heleen Vrolijk


Wandelen aan de Weissensee.

Als je dit leest, denk je al gauw dat je naar de Weissensee gaat om te schaatsen.
Dat is natuurlijk ook mogelijk. Echter ,van de groep die daarnaartoe is geweest, heeft een aantal mensen lange wandelingen gemaakt. Je kunt daar heel wat uurtjes mee vullen.
Nelleke, Ada, Corrie en Johan hebben in de week dat we daar waren heel wat kilometers versleten. Zo waren er wandelpaden op het kleine en het grote meer. Afstanden tussen de 5 en 25 kilometer. Ook konden we vanuit het pension wat hoger de bergen in. Dat hebben we ook gedaan. Alleen was het niet verantwoord om naar 1200 meter te gaan vanwege de warmte en de smeltende sneeuw. De smalle paden waren te glad. Maar wat lager kun je een lange wandeling maken met prachtige uitzichten over het meer en de skipiste. Dus wandelen is een uitstekende bezigheid waarbij je je geen minuut verveelt.

De wandelaars

Johan de Weerdt